Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne sitter foran PC, snakker i telefon og noterer noe i en notisblokk.
Få hjelp til å få mest mulig ut av pensjonen din. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Rabatt på pensjonsveiledning med Formue pensjonsrådgivning

Jobber du i privat sektor og er usikker på hva du kan forvente i pensjon, eller har du andre spørsmål knyttet til pensjonsordningen din?

Publisert: | Sist endret:

Samfunnsviterne tilbyr sterkt rabattert pensjonsveiledning til medlemmer med privat tjenestepensjon.

Veiledningen gis av Formue pensjonsrådgivning, som blant annet tilbyr utredninger, analyser og strategisk rådgivning innen forsikring og pensjon.

Om det individuelle veiledningstilbudet

Er du usikker på hva du kan forvente i pensjon, hva du kan gjøre for å påvirke egne pensjoner eller når du skal starte uttak av pensjonene?

Eller har du kanskje helt andre spørsmål knyttet til pensjonsordningene dine? Samfunnsviterne tilbyr rabattert pensjonsveiledning hos uavhengige pensjonsrådgivere i Formue Pensjonsrådgivning as.

Den individuelle pensjonsveiledningen kan blant annet omfatte spørsmål som:

  • En gjennomgang av forventet pensjon fra folketrygden, tjenestepensjonsordninger, AFP og individuell pensjonssparing.
  • Råd om hva man selv kan gjøre for å påvirke sin egen pensjon
  • Svar på konkrete spørsmål du har knyttet til egne pensjonsforhold, for eksempel å avklare konsekvensene for pensjon ved å bytte jobb.
  • Bistand til utforming eller vurdering av supplerende pensjonsordninger så som lederpensjon, «top-hat-pensjon» eller førtidspensjon

Formue pensjonsrådgivning tilbyr ikke finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Det vil si at det ikke vil bli gitt konkrete råd eller anbefalinger om hvor pensjonsmidler bør plasseres for å få maksimalt utbytte.

Vilkår

Kriteriene for få innvilget delfinansiert pensjonsveiledning fra Samfunnsviterne er følgende:

  • Du er medlem i Samfunnsviterne.
  • Du har betalt medlemskontingenten din.

Den individuelle veiledningen koster kr 2.690 per time (ekskl. mva.) og Samfunnsviterne dekker halvparten av kostnaden for inntil fire timer per år. Egenandelen vil bli fakturert fra Samfunnsviterne.

For veiledning utover fire timer, dekkes hele kostnaden av det enkelte medlemmet.

Ansvar

Det gis generell pensjonsveiledning og informasjon om regler og muligheter, men ikke konkrete anbefalinger om valg av pensjonsprodukter, risikoprofil eller plassering av midler.

Alle pensjonsøkonomiske avgjørelser tas av det enkelte medlem for egen regning og risiko.

Samfunnsviterne og Formue Pensjonsrådgivning er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller andre konsekvenser som følger av medlemmets disposisjoner.

Slik benytter du deg av pensjonsveiledningen

Ønsker du å benytte deg av tilbudet om pensjonsveiledning, sender du oss bare en mail til [email protected] sammen med:

  • Din kontaktinfo.
  • Medlemsnummer
  • Arbeidssted
  • Informasjon om pensjonsordning

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom