Placeholder: ArticlePage : Article Top
En mann ser tenkende ut mens han leser noe på Pc-skjermen
Undersøkelsen viser at én av fire ønsker å arbeide hjemmefra minst tre dager i uken, sju av ti minst en hel dag i uken, mens tre av ti kun vil jobbe hjemmefra mer sporadisk. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Undersøkelse gjennomført i 2022

Undersøkelse: Arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet

Akademikerpanelet, en undersøkelse blant arbeidstakere med lang utdanning viser at arbeidstakere ønsker økt fleksibilitet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Akademikerpanelet er en landsomfattende undersøkelse blant arbeidstakere med lang utdanning, mastergrad eller tilsvarende. Undersøkelsen er gjennomført av Respons på vegne av Akademikerne. 1080 respondenter har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført i juni 2022.

Undersøkelsen viser at én av fire ønsker å arbeide hjemmefra minst tre dager i uken, sju av ti minst en hel dag i uken, mens tre av ti kun vil jobbe hjemmefra mer sporadisk. Lønn og faglig interessante oppgaver er de viktigste grunnene til at 25 prosent vurderer å bytte jobb i løpet av det neste året. Mange (en av tre) oppgir også behov for hjemmekontor og fleksibilitet som årsak, og arbeidstakergruppen mellom 35 og 44 år er de som legger mest vekt på dette.

- Mange av oss opplever en tidsklemme der jobb og familieliv ikke går opp. Muligheten til hjemmekontor sparer reisetid og gjør det enklere å ta imot barn etter skolen og hente i barnehagen. Jeg tror arbeidsgivere som legger til rette for familieliv i større grad vil bli vinnere på arbeidsmarkedet, sier Lise Lyngsnes Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

Klikk deg inn på Akademikernes sider for å lese mer om undersøkelsen.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom