Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Lik lønn for likt arbeid - ny rapport om likelønn i staten

Det er lovfestet lik lønn for likt arbeid i Norge, men hvordan er det i praksis? Oslo Economics har nå evaluert statlig sektors egen kartlegging av lik lønn for arbeid av lik verdi.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Utfordrende men viktig prosess
- Likelønnskartleggingen og rapportering av denne er en del av den nye "Aktivitets - og redegjørelsesplikten"(AR-plikten). AR-plikten er en del av topartssamarbeidet ved virksomhetene. Hele intensjonen med arbeidsmetodikken er at tillitsvalgte skal ha en sentral rolle. Det støtter vi helhjertet opp om, sier John Kenneth Ludvigsen, Samfunnsviternes representant i Akademikernes forhandlingsutvalg stat.

Rapporten gir en beskrivelse av første runde av kartlegging og rapportering av likelønn. - Denne prosessen er vanskelig. Man skal sammenligne riktig, og skille "epler og pærer", ha gode kategoriseringer og en forståelse av hva som er lik lønn for likt arbeid. Dette arbeidet trenger man ro og tid rundt, fremholder Ludvigsen.

- Jeg tenker at når man skal rapportere dette på nytt i 2024 har man fått litt mer kompetanse og trygghet i arbeidet, men tillitsvalgte MÅ være med på gode prosesser her og da kommer man tilbake til spørsmålet om kompetanseheving, understreker Ludvigsen.

- Tillitsvalgtes rolle må være betydelig
- Når det kommer til selve etterarbeidet er det viktig at tillitsvalgte, HR og ledere setter seg ned og ser på tallene. En viktig del av AR-plikten er å analysere og iverksette tiltak etter man har fått en god kartlegging. Her kan man fort finne noen betydelige skjevheter som man bør jobbe mer med og få korrigert.

- Oppsummert bør tillitsvalgte tilføres mer kompetanse. Kanskje må dette være foreningenes arbeid siden virksomhetene fram til nå har vært dårlig i dette arbeidet? AR-plikten er viktig arbeid i virksomheten og omfatter mye mer enn likelønnskartlegging, og tillitsvalgtes rolle må være betydelig. Dette er et viktig partssamarbeid i virksomheten, avslutter Ludvigsen.

Om rapporten
Rapporten fra Oslo Economics er en del av prosjektet «Aktivitets- og redegjørelsesplikten og arbeid av lik verdi (likelønn)» utført på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet. Oppdraget bestod i å følge ti statlige virksomheters arbeid med å gjennomføre en lønnskartlegging i egen virksomhet. I løpet av arbeidet observerte og analyserte man hvordan lønnskartleggingsprosessen foregikk, og fungerte også som diskusjonspartner for virksomhetene underveis.

Du kan laste ned hele rapporten her (Pdf).

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom