Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Nytt redskap skal gjøre bærekraftsarbeidet enklere

Nå skal det bli lettere å jobbe med klima og bærekraft. Ledere og tillitsvalgte i virksomheter organisert av Spekter har fått et nytt verktøy i arbeidet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Bekjempelse av klima- og naturendringene er en av de store utfordringene vi står overfor og Norge har forpliktet seg til å integrere FNs bærekraftmål i alle sektorer. Arbeidslivet er en viktig arena. En ny veileder skal bidra til god kommunikasjon og et godt samarbeidsforhold om bærekraft mellom ledere og tillitsvalgte i virksomheten.

- Det å redusere avtrykket på klimaet og naturen er en naturlig del av samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen. Ingen virksomhet er lik. Det er viktig at partene lokalt får hjelp til å finne de rette løsningene på deres utfordringer, sier Ingvild Irgens-Jensen som har deltatt i arbeidet på vegne av Akademikerne helse og SAN.

Kompetanse viktig

Veilederen legger vekt på kompetansebygging. Ifølge veilederen bør den enkelte virksomhet vurdere om og hvordan virksomhetens eksisterende kunnskap og kompetanse innen miljøtiltak og bærekraftig utvikling bør økes. Det er virksomhetens ansvar å kartlegge og analysere kompetansebehovet og virksomheten og den enkelte ansatte har hver for seg og i felleskap ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen.

Veileder for bærekraft og miljø er utviklet av Spekter, Akademikerne Helse og de andre hovedorganisasjonene i Spekter-området.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom