Placeholder: CategoryPage : Header

om oss

Hovedstyret 2023-2025

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret ledes av Espen Nordgård Jakobsen.

Placeholder: CategoryPage : Content

Hovedstyret for perioden 2023-2025 består av:

Leder

Espen Nordgård Jakobsen

E-post | telefon: 41 43 21 22 

 

Nestleder

Siv Sangolt | E-post

 

Styremedlemmer

Dag Kristiansen | E-post

Liv Isaksen | E-post

Trondar Lien | E-post

Astrid Høgestøl | E-post

Tobias Bade Strøm | E-post

Kjerstin Tobiassen | E-post

 

Varamedlemmer

1. vara Torunn Helle | E-post

2. vara Benjamin Gideon Schrøder | E-post

3. vara Marit Vorren | E-post

4. vara Jens Martin Vesterås | E-post

 

Studentobservatør 2024

Nina Øglænd Johnsen | E-post

Protokoller

Her finner du godkjente protokoller fra hovedstyremøtene for perioden 2020-2023. Protokollene publiseres fortløpende straks de er godkjent. For oversikt over tidligere godkjente protokoller, se lenkene under.

Innkallinger

Her finner du innkallinger til hovedstyremøtene. For oversikt over innkallinger fra tidligere landsmøteperioder, se lenkene under.

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform. Les mer om hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, samt instrukser for hovedstyret og leder og nestleder.

Placeholder: CategoryPage : Bottom