Placeholder: CategoryPage : Header

hovedstyret

Protokoller

Her finner du godkjente protokoller fra hovedstyremøtene for perioden 2020-2023. Protokollene publiseres fortløpende straks de er godkjent. For oversikt over tidligere godkjente protokoller, se lenkene under.

2020:

Protokoll fra hovedstyremøte 7. februar 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 16. mars 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 20. april 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 20. mai 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 10. juni 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 23 juni 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 20. august 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 21.-22. september 2020

Protokoll fra hovedstyremøte 2.-3. desember 2020

2021:

Protokoll fra hovedstyremøte 27. januar 2021

Protokoll fra hovedstyremøte 18. februar 2021

Protokoll fra hovedstyremøte 18. mars 2021

Protokoll fra hovedstyremøte 15. april 2021

Protokoll fra hovedstyremøte 20. mai 2021

Protokoll fra hovedstyremøte 17. juni 2021

Vedlegg til protokoll fra hovedstyremøte 17. juni 2021: Prosess for behandling av organisasjonssakenProtokoll fra hovedstyremøte 26. august 2021

Protokoll fra ekstraordinært hovedstyremøte 6. september 2021

Protokoll fra hovedstyremøte 29. september 2021

Protokoll fra hovedstyremøte 1.-2. desember 2021

2022: 

Protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 1. mars 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 16.-18. mars 2022

Protokoll fra hovedstyremøte (ekstraordinært) 30. mars 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 5. mai 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 14. juni 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 18. august 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 13 september 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 28.-29. september 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 10. oktober 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 31. oktober 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 15. november 2022

Protokoll fra hovedstyremøte 12. desember 2022

2023:

Protokoll fra hovedstyremøte 18.-19. januar 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 17. februar 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 21. mars 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 29.-30. mars 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 20. april 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 4. mai 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 13. juni 2023

Protokoll fra e-postbehandling av sak 65-23 (27.-29. juni 2023)

Protokoll fra hovedstyremøte 6.-7. september 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 16. oktober 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 2. november 2023

Protokoll fra hovedstyremøte 13. desember 2023

2024

Protokoll fra hovedstyremøte 26. januar 2024

Protokoll fra hovedstyremøte 15. februar 2024

Protokoll fra hovedstyremøte 14. mars 2024

Protokoll fra hovedstyremøte 10.-11. april 2024

Protokoll fra hovedstyremøte 27. mai 2024

Protokoll fra hovedstyremøte 20. juni 2024

Placeholder: CategoryPage : Content
Placeholder: CategoryPage : Bottom