Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hovedstyrets møteplan 2024

Her finner du datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2024.

Publisert:

  • 26. januar: Evalueringsseminar, Trondheim. Se protokoll og innkalling
  • 14.-15. februar: Felles møte hovedstyret, fylkeslederne og arbeidslivsutvalget (fylkesledermøte), London. Se referat.
  • 15. februar: Hovedstyremøte, London. Se protokoll og innkalling
  • 14. mars: Hovedstyremøte, digitalt. Se protokoll og innkalling
  • 10.-11. april: Hovedstyremøte, Lovund. Se protokoll og innkalling
  • 27. mai: Hovedstyremøte, digitalt. Se protokoll og innkalling
  • 20. juni: Hovedstyremøte, Oslo. Se protokoll og innkalling
  • 4.-5. september: Hovedstyremøte, København.
  • 24.-25. oktober: Felles møte hovedstyret, fylkeslederne og arbeidslivsutvalget (fylkesledermøte), Hamar.
  • 11. desember: Hovedstyremøte, Oslo.

(Forbehold om endringer.)

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom