om oss

Strategisk plan- og måldokumenter

Her finner du gjeldende strategi-, måldokument og handlingsplaner som er vedtatt av Samfunnsviternes landsmøte og av hovedstyret.