Placeholder: CategoryPage : Header

om oss

Strategisk plan- og måldokumenter

Her finner du gjeldende strategi-, måldokument og handlingsplaner som er vedtatt av Samfunnsviternes landsmøte og av hovedstyret.

Placeholder: CategoryPage : Content
Placeholder: CategoryPage : Bottom