Placeholder: ArticlePage : Article Top
En dame gjør notater, mens hun sitter ved et skrivebord og har en pc foran seg.
Visste du at bytte av jobb etter fylte 55 år kan få konsekvenser for retten din til AFP? Foto: Shutterstock/Rido.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Pensjon

Passert 55 år? Dette bør du vite om pensjon

Når du har fylt 55 år kan det være 20 år til du blir pensjonist. Men visste du at det å bytte jobb etter at du har blitt 55 år kan få konsekvenser for pensjonen din?

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne hjelper medlemmene våre i alle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår.

Siden pensjon er lønn, er vi derfor også opptatt av at du skal ha en oversikt over de ordningene som gjelder for deg – spesielt om du planlegger å bytte jobb.

For det er en helt spesiell grunn til at vi trekker frem akkurat alderen 55.

Bytter du jobb etter at du har blitt 55 år gammel, kan det få konsekvenser for retten din til AFP (Avtalefestet pensjon).

Går du til en stilling uten AFP, vil du nemlig kunne miste retten til AFP.

Mange, men ikke alle arbeidstakere, har Avtalefestet pensjon (AFP).

AFP er en tilleggspensjon i privat sektor, mens det i offentlig sektor finnes to ordninger.

Og selv om navnet er likt, er ordningene ulike.

AFP i offentlig sektor

I offentlig sektor er det fra 2020 to AFP-ordninger:

  • en tidligpensjonsordning for deg som er født i 1962 og tidligere,
  • og en tilleggspensjonsordning for deg som er født i 1963 og senere.

Er du født i 1962 eller tidligere, må du være spesielt oppmerksom på at du er omfattet av gammel AFP-ordning.

Her er AFP en tidligpensjonsordning for dem mellom 62 til 67 år som slutter i stillingen helt eller går ned i stillingsprosent.

Du må også være særlig oppmerksom på at dersom du slutter i offentlig sektor før du tar ut AFP, mister du muligheten til å slutte i stilling og få AFP i perioden 62-67 år. Du vil i så fall måtte begynne å ta ut folketrygdens alderspensjon i stedet for AFP, og dette gir et betydelig lavere nivå på alderspensjonen livet ut. 

Hvis dette gjelder for deg, må du være klar over begrensningene i å kombinere pensjon og inntekt.

For deg som er født i 1963 og senere, kan du ta ut livsvarig AFP fra du fyller 62 år hvis du fyller vilkårene for å ta ut AFP.

Reglene for livsvarig AFP er enda ikke endelig vedtatt.

Sjekk pensjonsleverandørenes egne nettsider, som Statens pensjonskasse, KLP, Oslo Pensjonsforsikring og Storebrand.

 

AFP i privat sektor

I privat sektor finnes en felles AFP-ordning som virksomhetene kan slutte seg til gjennom en tariffavtale.

Dette er en tilleggspensjon som utbetales livet ut i tillegg til folketrygdens alderspensjon og tjenestepensjonen.

AFP i privat sektor gir deg muligheten til å kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene dine reduseres.

Dette må du være oppmerksom på når det gjelder AFP i både offentlig og privat sektor:

  • Vilkårene for AFP er under revisjon i privat sektor og ikke endelig fastsatt i offentlige sektor, så det er viktig at du sjekker nærmere om du planlegger å bytte jobb.
  • På den dagen du fyller 62 år og kan starte å ta ut AFP, må du ha jobbet minst sju av de ni siste årene i en virksomhet med AFP. Dette gjelder for ordningen i privat sektor, og for deg som er i tilleggspensjonsordningen i offentlig sektor.
  • Slutter du i et arbeidsforhold med AFP, får du ikke med deg de opptjente rettighetene til AFP, fordi AFP ikke er en opptjeningsordning, men en kvalifiseringsordning hvor noen vilkår må være oppfylt når du fyller 62 år og noen vilkår må være oppfylt når du tar ut AFP. Bytter du mellom to virksomheter som begge har AFP-ordning, skal overgangen i utgangspunktet ikke ha noen konsekvenser.
  • Er du tilstrekkelig dekket dersom du skulle blir helt eller delvis ufør? Sjekk om du har uførepensjon i tjenestepensjonsordningen din. I offentlig sektor har du det, men ikke i alle private virksomheter.
  • Uføreforsikring kan være et alternativ dersom ikke alder eller eksisterende sykdom hindrer å kjøpe en slik forsikring. Prisen øker med alder og individuelle forsikringer er dyrere enn kollektive. Vurder hva du trenger.
  • Dersom du vurderer å bytte fra en jobb som inkluderer uføreforsikring til en jobb som ikke har dette, bør du undersøke muligheten for å tegne en fortsettelsesforsikring.
  • Du kan kjøpe kollektive forsikringer gjennom medlemskapet ditt i Samfunnsviterne, sjekk samfunnsviterne.no/forsikring. Tidsbegrenset uførerente kan i vår ordning kjøpes frem du fyller 55 år, mens uførekapitalforsikring kan kjøpes frem du fyller 60 år.
  • For å få en oversikt over hvilke vilkår som gjelder for å kunne ta ut AFP, sjekk www.afp.no.

Pensjonsreglene er kompliserte, så informasjonen vi gi deg her er kun hovedtrekk og for at du skal få litt oversikt.

Det er viktig at du ikke foretar valg basert på denne informasjonen alene, men undersøker med nav.no eller din pensjonsleverandør om hva som gjelder konkret for deg.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også: