Placeholder: ArticlePage : Article Top
Voksen mann sitter ved skrivebordet og ser på mobilen og har en laptop foran seg.
Har du jobbet en god stund, lønner det seg å ta en statussjekk på hvordan pensjonen din ligger an. Foto: Shutterstock/Goodluz.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Pensjon

Dette bør du som har jobbet en stund tenke på

Seks tips til pensjonssparing for deg som har jobbet lenge.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Pensjon er lønn. Om du slutter å jobbe når du er 62 år og lever til du er 92 år, er alderspensjonen lønnsutbetalingen din hver eneste måned i 30 år.

Derfor lønner det seg å sette seg litt inn i hvordan du ligger an.

1. Sjekk hva slags tjenestepensjonsordning du har der du jobber nå. Dekker den også uføreytelser dersom helsen skulle svikte? En kollektiv uføreforsikring kan være god å ha.

2. Sjekk prognosene for samlet opptjening av alderspensjon i folketrygden og tjenestepensjon, og vurder om du har behov for tilleggssparing eller raskere nedbetaling av gjeld.

Du kan sjekke dette på nav.no eller norskpensjon.no.

3. Sjekk at du er riktig innmeldt i nåværende og tidligere pensjonsordninger, for eksempel at innmeldings- og utmeldingstidspunkter er riktig, at permisjoner og endringer i stillingsprosent er riktig, etc.

Eventuelle feil må du ta opp med den aktuelle arbeidsgiveren din som da må melde inn riktig opplysninger til pensjonsleverandøren.

4. Vurder om du bør samle små fripoliser (fra tidligere opptjent ytelsespensjon) fra tidligere arbeidsforhold for å spare administrasjonskostnader og dermed få en bedre samlet avkastning.     Fripoliser kan slås sammen dersom disse ligger hos samme pensjonsleverandør. Fripoliser med garantert avkastning kan endres til fritt investeringsvalg slik at du selv kan påvirke risiko og mulighet for høyere avkastning. Snakk med en pensjonsrådgiver for å avklare hva som passer best for deg. På finansportalen.no finner du «fripoliser for nybegynnere».

Har du tjent opp innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold er disse etter 2021 automatisk samlet i en Egen pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Du kan velge å bytte leverandør dersom du ønsker det. Du finner en oversikt over beholdningen din på norskpensjon.no og kan lese mer om hvordan du sammenligner leverandører og bytter leverandør på finansportalen.no

5. Vær oppmerksom på at fripoliser fra tidligere arbeidsforhold kan også inneholde forsikringsdekninger for uføre- barne- og etterlatteytelser.

6.Tenk uførepensjon, alderspensjon og AFP når du bytter jobb. Tjenestepensjon er kollektive ordninger og du kan ikke forhandle om bedre ordninger. Men om du går fra en bedre til en dårligere ordning når du bytter jobb, bør dette være et tema i lønnsforhandlingene når du ansettes.

For eksempel kan du be om du kan få lønnskompensasjon og opprette en egen spareordning for å kompensere for det du taper på pensjonssparing ved å bytte jobb.

Her er noen råd:

  • Går du ut av en tjenestepensjonsordning med uføreytelser, bør du vurdere å tegne en forsikring.
  • Går du ut av et arbeidsforhold med uføreforsikring, bør du vurdere om det er aktuelt å tegne fortsettelsesforsikring. Hvis du allerede har helseproblemer kan dette være veldig lurt, men det kan også være dyrt fordi dette blir en individuell forsikring.
  • Har du en kollektiv uføreforsikring gjennom fagforeningen din påvirkes ikke denne av jobbskifter.
  • Går du over til en ordning med lavere innskudd på opptjeningen av alderspensjon, bør du vurdere om det er behov for ekstra sparing.

7. Få en oversikt over hvor mye gjeld du har, om du har bolig med mye egenkapital eller annen formue å falle tilbake på. Det har en stor betydning for økonomien din i alderdommen.

Som medlem i Samfunnsviterne har du tilgang til de beste prisene på fondssparing og Individuell pensjonssparing (IPS) hos vår samarbeidspartner Kron.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også:

Dame med mobil i hånden. Smiler. Lener seg mot ryggen på en sofa. Rosa neonlys på veggen bak henne.

Pensjonsavtale med Kron

Sparer du i fond? Eller har du lyst til å komme i gang med sparingen? Som medlem kan du få de beste prisene på fondssparing hos Kron.