Placeholder: ArticlePage : Article Top
To hender holder rundt en sparegris.
Det er helt naturlig at pensjon ikke akkurat er det du tenker mest på mens du er student, men om du tar noen små grep i dag vil du takke deg selv når du en vakker dag skal gå av med pensjon. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Pensjon

Dette bør du vite om pensjon som student 

Ikke brenn bort pengene dine nå, tenk litt mer langsiktig på det. Du vil takke deg selv senere.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Mange synes det er helt fjernt å tenke på pensjon når man er student, og jo yngre man er, jo mer fremmed virker pensjonslivet.

Forskning viser at hjernen vår ikke er skapt for å tenke på pensjon. Den vil rett og slett ikke spare til et forbruk som ligger flere tiår fram i tid, og vil heller ha raske belønninger og dekke umiddelbare behov. Men. Pensjon er lønn og pengene du skal leve av når du blir gammel eller ufør. Om du slutter å jobbe når du er 62 år og lever til du er 92 år, er pensjonen lønnsutbetalingen din hver eneste måned i 30 år.

Med andre ord bør du absolutt tenke på pensjon mens du er ung. Det er nå du har sjansen til å ta noen små grep, og det er ofte ikke mye som skal til. Gevinsten er tillegg størst og innsatsen lavest om du allerede i studietiden gjør noe med pensjonen din.

Siden vi i Samfunnsviterne jobber for at du skal ha et best mulig utgangspunkt når du begynner å jobbe, og gode lønn- og arbeidsvilkår når du først har startet, er pensjon noe vi stadig tar opp.I denne omgang er temaet «ung og pensjon».

Så sett av noen minutter til å lese hvorfor du bør begynne å tenke på pensjon allerede nå.

Skal du jobbe mens du studerer?

Alle som bor og jobber i Norge, er medlemmer i folketrygden, og er du medlem i folketrygden, har du rett til alderspensjon fra nettopp folketrygden.

Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden kommer an på hvor mye du har tjent gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge.

I tillegg til folketrygdens alderspensjon har nesten alle arbeidstakere tjenestepensjon, og den gjelder uansett om man jobber i privat eller offentlig sektor.

Tjenestepensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver setter av en del av lønnen til pensjonssparing for de ansatte.

Tjenestepensjonsordningen gjelder for alle ansatte over 13 år som har innberetningspliktig. Hva som skjer med oppspart pensjon når du slutter i virksomheten avhenger av hva slags pensjonsordning du har.

I statens pensjonskasse er det er vilkår at du må ha minst 30 prosent stilling for å opparbeide rett til tjenstepensjon.

  • Har du ytelsespensjon eller hybridpensjon og slutter du i jobben før det har gått tolv måneder mister du pensjonsopptjeningen.
  • Har du innskuddspensjon, samles opptjening fra ulike arbeidsgivere på det som kalles Egen pensjonskonto, med mindre du har en innskuddspensjonsordning som kan slås sammen med tidligere opptjening på Egen pensjonskonto. 
  • Har du pensjon i Statens pensjonskasse kreves minst ett års opptjening dersom opptjeningen skjer etter 2020. Har du opptjening fra tidligere, var de et krav om minst tre års opptjening. 

Sjekk alltid hva slags pensjonsordning som tilbys når du får din første jobb eller når du bytter jobb. Du kan ikke forhandle om tjenestepensjon, for disse ordningene er felles for alle som jobber på arbeidsplassen. Men hvis du vet at virksomheten for eksempel tilbyr en beskjeden tjenestepensjonsordning, kan du bruke det som argument for høyere lønn.

Når du er ung, er det ikke så viktig om virksomheten tilbyr Avtalefestet pensjonsordning (AFP), for du kommer sikkert til å bytte jobb mange ganger. Men høyt eller lavt innskudd til alderspensjonen er viktig hvis du får en jobb i privat sektor.

Forever young, men hva om du blir syk?  

Selv om det er en uvirkelig tanke mens man er ung og frisk, så kan alle oppleve å få helseproblemer og miste inntekten sin helt eller delvis.

Folketrygdens uføretrygd dekker bare 66 prosent av et inntektsgrunnlag på maksimalt 6G.

Denne «G-en», eller grunnbeløpet, endres hvert år basert på inflasjonen. Det er for å forsikre seg om at beløpet følger utviklingen i samfunnet.

6G er altså seks grunnbeløp, som i 2022 er 668 862 kroner. Dette er maksimal inntekt som brukes for beregningen til å gi dagpenger, sykepenger, arbeidsavklæringspenger og uføretrygd. I tillegg kan du ha uføredekning gjennom tjenestepensjonsordningen din, men slik dekning er ikke obligatorisk i private tjenestepensjonsordninger.

For deg som er ung og helt arbeidsfør, vil det være relativt rimelig og også gi deg en trygghet å tegne en uføreforsikring.

Spesielt hvis du kan få en kollektiv uføreforsikring gjennom arbeidsgiver eller fagforeningen din. Uføre- og helseforsikringer er dyrere når man kjøper de privat, så sjekk hva medlemskapet i Samfunnsviterne tilbyr av forsikringer ved å besøke www.samfunnsviterne.no/forsikring.

Kanskje du kan spare i fond? 

Når du er ung vil det å spare litt i måneden, med selv små beløp, gi en god ekstra sikkerhet når du blir eldre, fordi pengene kan forrente seg over flere tiår. Med lang sparehorisont kan du også investere med høyere risiko og dermed få høy avkastning. Men husk at høy risiko betyr at du kan tape penger også, så her må du undersøke og vurdere hvor høy risiko du ønsker og tåler.

Se hvor mye du penger kan vokse i fond sammenliknet med bankkonto hos vår samarbeidspartner Kron.

I løpet av studietiden vil du kanskje ha hatt flere arbeidsforhold? Vurder hvordan du forvalter pensjonspengene dine. Det er mulig å samle små beløp fra ulike arbeidsforhold slik at du sparer administrasjonskostnader som ellers spiser opp avkastningen på pensjonen din.

Følg med på din egen pensjon

Det er helt naturlig at pensjon ikke akkurat er det du tenker mest på mens du er student, men om du tar noen små grep i dag vil du takke deg selv når du en vakker dag skal gå av med pensjon.

Hold også et øye med hvordan du ligger an med pensjonsopptjeningen gjennom karrieren, for slike løypemeldinger er kjekke å ha.

Er du nysgjerrig på hvordan ståa er, kan du sjekke med nav.no eller norskpensjon.no for mer informasjon.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Andre aktuelle artikler

En mann ligger på gulvet og bena stikker ut fra en haug med pappesker.

Studentforsikring hos Storebrand

Studentmedlem? Spar penger på reise, innbo – og ulykkesforsikringen din. I tillegg er PC- og Mac-forsikring inkludert i medlemskapet.

Dame med mobil i hånden. Smiler. Lener seg mot ryggen på en sofa. Rosa neonlys på veggen bak henne.

Pensjonsavtale med Kron

Sparer du i fond? Eller har du lyst til å komme i gang med sparingen? Som medlem kan du få de beste prisene på fondssparing hos Kron.