Korona og arbeidsliv

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal bistå det enkelte medlem ved behov. Her har vi samlet informasjon til våre medlemmer som angår covid-19.

Dette innholdet blir ikke oppdatert


Siste nytt om koronasituasjonen fra Akademikerne

Samfunnsviternes hovedorganisasjon, Akademikerne, følger situasjonen om konsekvensene koronapandemien har for akademikere. Se deres nettsider for releavnte artikler om temaet.

Høyt utdannede ønsker fleksibilitet i hverdagen og mange ønsker å jobbe mer hjemmefra. Akademikerne jobber for at hjemmekontor skal bli bra for alle som vil ha det. Les mer om dette på Akademikernes nettsider.

 


Koronasituasjonen

Koronavirus - hva gjelder i min situasjon? Se koronaveiviser på nav.no

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen - se regjeringen.no

Koronavirus - beslutninger og anbefalinger - se Helsedirektoratets nettsider

 

 

Lov og avtaleverk/Virke Huk

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Virke Huk.

Les mer

Lov og avtaleverk/ Privat sektor

Her finner du informasjon om lov og avtaleverk i Privat sektor.

Les mer

Rettigheter ved permittering, ferie etc.

Her finner du informasjon om rettigheter ved permittering, stengte skoler, ferieaavikling etc.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2020

Les mer

Andre nyheter

Les mer

Student

Samfunnsviterne følger nøye med på hvordan koronaviruset rammer studentene. På denne siden finner du informasjon for studenter.

Les mer

Lov og avtaleverk

Samfunnsviterne følger nøye med på utviklingen av koronaviruset og vi følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger. Her finner du informasjon om vår beredskap i forbindelse med koronaviruset (COVID-19) og hvordan dette kan påvirke arbeidshverdagen din. Her finner du informasjon om lov og avtaleverk.

Les mer