Hvem kan bli medlem i Samfunnsviterne?

Medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. Våre medlemmer har master eller hovedfag innenfor fagområder som administrasjon, organisasjon, ledelse, statsvitenskap, medier, informasjon, pedagogikk, psykologi, språk, sosiolog m.v. De jobber innenfor mange ulike fagområder og sektorer. Har du en annen type fagbakgrunn, se nærmere info under for muligheter for medlemskap. Du kan også bli studentmedlem i Samfunnsviterne, se info under!

Eksempler på fagdisipliner som kvalifiserer til medlemskap i Samfunnsviterne er:

 • Administrasjon/Organisasjon/Ledelse
 • Filosofi/Idéstudier
 • Pedagogikk
 • Psykologi
 • Geografi/Samfunnsgeografi
 • Samfunnsplanlegging
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
 • PR/Informasjon/Media
 • Kriminologi/Offentlig rett
 • Språk/Litteratur
 • Arkeologi
 • Kultur/Religion/Estetiske fag
 • Samfunnsøkonomi/sosialøkonomi
 • Historie

I tillegg til disse kommer en rekke andre fagdisipliner som varierer etter studiested. Dersom du ikke finner ditt fag i oversikten kontakt oss for å finne ut om du likevel kvalifiserer for medlemskap.

 

Medlemskap med annen utdanning

Personer med minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole kan tas opp på særlige vilkår dersom de etter en helhetsvurdering av utdanningslengde, fagkombinasjon og arbeidserfaring har tilegnet seg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap. Søknader om medlemskap på særlige vilkår behandles av Samfunnsviternes hovedstyre. Det må påregnes inntil én måneds behandlingstid. For søknad om medlemskap på særlige vilkår, ber vi om at utfyllende detaljer om utdanning og arbeidserfaring fylles ut i kommentarfelt i innmeldingsskjema.


Studenter

Studenter som studerer på bachelor- eller masternivå innen en samfunnsvitenskapelig/humanistisk disiplin kan bli studentmedlem i Samfunnsviterne. For å fortsette som medlem etter endte studier må du ha fullført mastergrad, eventuelt fylle kriteriene for medlemskap på særskilt grunnlag.

 

Sektortilhørighet - hva betyr dette for medlemskapet

Samfunnsviterne er rådgiver for medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv og karriere, lønnsspørsmål og lønnsforhandlinger. Vi tilbyr relevante medlemsfordeler for alle medlemsgrupper og vi bistår det enkelte medlem ved behov. Medlemstilbudene gjelder for alle medlemmer uavhengig av yrkesstatus, kontingentkategori, arbeidssted og bosted. 

 

Skal du arbeide i et nordisk land – nordisk gjestemedlemskap?

Dersom du arbeider i et nordisk land og har arbeidsgiver fra dette landet, bør du benytte deg av gjestemedlemskapsavtalen Samfunnsviterne har med våre nordiske søsterorganisasjoner.

Avtalen gir våre medlemmer mulighet for gratis gjestemedlemskap i inntil ett år mens de arbeider i et nordisk land.

Avtalen er inngått med følgende foreninger i Norden:

Samarbeidsavtalen gir Samfunnsviternes medlemmer tilgang til rådgivning, informasjon om lønn og ansettelsesvilkår, deltagelse i forbundenes arrangementer mm. Kontakt sekretariatet for mer informasjon. Merk at du må være betalende medlem i Samfunnsviterne for å benytte deg av medlemsavtalen i de nevnte nordiske foreningene.

Dersom du arbeider i et nordisk land, har arbeidsgiver fra dette landet og ikke benytter deg av gjestemedlemskapsavtalen, vil Samfunnsviterne ikke kunne yte deg juridisk bistand i arbeidsforholdet. Dette fordi Samfunnsviterne ikke har kompetanse til å bistå i arbeidsrettslige spørsmål utenfor Norge.

Søk om medlemskap i Samfunnsviterne!