Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05. 

 
Fylkesleder: Torunn Eskedal  | E-post

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Rune Lillemoen (Nestleder) 
  • Stein Akslen
  • Hilde Næss
  • Annemarie Abeler

Valgkomité

  • Nils G. Indahl
  • Ingunn Grande

 

Møtereferat og dokumenter

Årsmøte 2020

 

Møtereferat og dokumenter for tidligere Østfold fylkesavdeling:

Årsmøte 2019 

Årsmøte 2016