Samfunnsviterne i Viken har nedsatt et interimstyre frem til årsmøtet blir avhold på et senere tidspunkt.

Interimstyret i Viken består av følgende medlemmer:
Leder: Nils G. Indahl  | E-post

Øvrige medlemmer:
Stein Akslen (Nestleder)
Karine Nordbø
Hilde Næss

Møtereferat og dokumenter

Årsmøter for tidligere Østfold fylkesavdeling:

Årsmøte 2019 

Årsmøte 2016