sekretariatet

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Avdelingen arbeider med medlemsservice, kursadministrering, økonomi, system og administrasjon.