Hovedstyret har nedsatt et arbeidslivsutvalg.

Arbeidslivsutvalget har følgende mandat, vedtatt av hovedstyret:

Hovedstyret vedtar å nedsette et arbeidslivsutvalg for perioden 2017-2019 bestående av sju medlemmer. Medlemmene skal være representative for foreningens arbeidslivsområder, alders- og kjønnssammensetting.

Både medlemmer og lokale tillitsvalgte kan være medlemmer av utvalget.

Medlemmer av hovedstyret og fylkesstyrer kan ikke være medlemmer av utvalget.

Utvalget velger selv sin arbeidsform.

Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen.

Arbeidslivsutvalget er prolongert ut første halvår 2020 og består av følgende medlemmer:

  • Espen Nordgård Jacobsen, leder av arbeidslivsutvalget
  • Imi Vegge
  • Kjerstin Tobiassen
  • Geir Leo Sedler
  • Tore M. Viland

Sekretariatet innehar sekretariatsfunksjonen. Arbeidslivsutvalget kan kontaktes via sekretariatet.