om oss

Utvalg og arbeidsgrupper

Hovedstyret i Samfunnsviterne utnevner ulike utvalg og arbeidsgrupper. For tiden har Samfunnsviterne følgende utvalg og arbeidsgrupper.