Placeholder: ArticlePage : Article Top
På arbeidsplassen, mann står lent over bordet og , fire kolleger sitter rundt bordet
Medlemmer og tillitsvalgte kan laste ned vår omfattende omstillingsveileder, til bruk når man står i omstillingsprosesser på arbeidsplassen. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Hjelp i endringsprosesser

Søk råd i vår omstillingsveileder

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte opplever interne endringer og omstillingsprosesser på jobben.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne har derfor, i samarbeid med Juristforbundet, laget og publisert en omfattende omstillingsveileder for tillitsvalgte og ansatte.

Begrepet omstilling omfatter i vid forstand endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå.

Det kan omfatte løpende endringer, effektiviserings- og utviklingstiltak, omstruktureringer og formelle organisasjonsendringer.

Det er særlig de to siste kategoriene som er aktuelle når vi snakker om omstillinger eller endringsprosesser i denne veilederen.

Målgruppen for denne veilederen er i hovedsak tillitsvalgte og ansatte i statlig sektor, og veilederen retter seg mot omorganisering internt i virksomheten eller mellom flere statlige virksomheter.

Når det gjelder de kollektive og individuelle rettighetene i omstillingsprosessen er det rettslige rammeverket i hovedsak formulert og basert på ulovfestede prinsipper.

Erfaring fra tidligere omstillingsprosesser og gjennomgående prinsipper for god ledelse bidrar til å utvikle det rettslige grunnlaget.

Veilederen har derfor overføringsverdi til andre tariffområder enn staten, innenfor kommunal sektor og for forvaltningsbedrifter.

 Last ned omstillingsveilederen her (PDF).

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom