Placeholder: CoursePage : Content

Kurs i forhandlingsteknikk for deg som er tillitsvalgt i KS og Samfunnsbedriftene

Skal du snart delta i lokale forhandlinger for første gang? Eller har du forhandlet før, men aldri fått deltatt på kurs om lokale forhandlinger i KS og Samfunnsbedriftene? Nå har du muligheten!

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

17.apr 2024 - 18.apr 2024

Sted:

Thon Hotel Bristol, Olso

Målgruppe:

Tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

8 på venteliste

Påmeldingsfrist:

8. april

Merk: Kurset er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste

Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene 17.-18. april. Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

Kort om kursets innhold

Kurset er beregnet på tillitsvalgte i tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene som har deltatt på grunnkurs eller som har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og gjeldende avtaleverk. Kurset gir en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og taktikk. Det avsluttes med et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Sentrale forhandlinger, hovedtariffavtalen og lønnsforhandlingsbestemmelser
  • Lokale forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
  • Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, lønnssamtalen og lønnskrav, innretninger og strategi, gjennomføring og avslutning.

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i kommunal sektor i året, og neste kurs holdes på vårparten 2025.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise, overnatting og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Program: Last ned kursprogram her, med forbehold om mindre endringer

Placeholder: CoursePage : Social Media