Placeholder: CoursePage : Content

Tillitsvalgtkurs om IA-arbeid og bærekraft i praksis

Har dere fokus på IA-arbeid på din arbeidsplass, men ønsker tips og råd til hvordan dere kan bli enda bedre? Eller er det så godt som helt fraværende hos dere, og du trenger litt hjelp til å komme i gang? Da er dette kurset perfekt for deg!

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

03.apr 2024 - 04.apr 2024

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor

Antall plasser:

3 på venteliste

Påmeldingsfrist:

1. april

Kurset er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste

Arbeidsplassen er ikke bare den viktigste arenaen for inkludering, det er selve arenaen. Samfunnsviterne inviterer derfor tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til kurs og workshop om IA og bærekraft i praksis, 3.-4. april.

Målet med kurset er å gi tillitsvalgte opplæring i IA- avtalen, samt innsikt i hvordan tillitsvalgte kan arbeide med inkludering, sosial bærekraft og forebyggende arbeid med arbeidsmiljøet. Det er et mål at alle tillitsvalgte skal ha god kjennskap til aktuelt lov- og avtaleverk og virkemidler og roller i partssamarbeidet. Tillitsvalgte har en avgjørende rolle i samarbeidet om å skape trygge, helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser.

Kort om innholdet

Partssamarbeid om inkludering og godt arbeidsmiljø er både en forpliktelse for partene og en mulighet til å arbeide strategisk med å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser.

På dette kurset tar vi opp aktuelle temaer som gir deg som tillitsvalgt nyttig kunnskap om arbeidsmiljø og inkludering. Vi ser blant annet nærmere på hva som skjer nasjonalt får høre siste nytt om trender og utviklingstrekk fra forskningen. Videre vil vi se på hva tillitsvalgte kan gjøre når det verken er arenaer eller interesse for samarbeid om inkludering og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Placeholder: CoursePage : Social Media