Kurs og aktiviteter

Samfunnsviterne Trøndelag inviterer til frokostmøte: Et samfunn i krise

Påmelding

KURS OG AKTIVITETER

Møteplasser

Digital kurspakke for medlemmer og tillitsvalgte

  • Dato: 12.04.2021
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 200
Les mer
Tillitsvalgt

Nettverksbygging og det uformelle markedet - for tillitsvalgte

  • Dato: 12.04.2021
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 50
Les mer
Møteplasser

Digitalt kurs 19. april: Teams for ledere

  • Dato: 19.04.2021
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 0
Les mer