Placeholder: CoursePage : Content
Følg konferansen direkte fra klokken 12:00 den 8. november.

Premisskonferansen 2023: Hvordan ser fremtidens velferdsstat ut?

Samfunnsviterne inviterer forskere og fagpersoner til dialog om  velferdsstatens utfordringer og fremtidige bærekraft.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

08.nov 2023, kl. 12.00-15.00

Sted:

Deichman Bjørvika, Oslo

Målgruppe:

Medlemmer og andre interesserte

Antall plasser:

18

Påmeldingsfrist:

8. november

Diskusjoner om velferdsstatens fremtid rammes ofte inn som et spørsmål om penger. Fremskrivinger viser derimot at utfordringen vil være mangelen på menneskelige ressurser.

Vi er i en demografisk overgang med stadig flere eldre som forsvinner ut av arbeidsmarkedet. Samtidig opplever vi en massiv tilbudsbrist innenfor en helse- og omsorgssektor som vil trenge stadig flere folk.

Har vi de riktige folkene for å opprettholde et akseptabelt velferdsnivå? Vil det i det hele tatt være mulig å få tak i den kompetansen vi trenger i tiden fremover? Har vi rigget samfunnet i tilstrekkelig grad for å utnytte den arbeidskraften vi har?   

Program

Konferansen ledes av politisk journalist Aslak Bonde

12.00-12.05 Innledning

Espen Nordgård Jakobsen, leder i Samfunnsviterne

12.05-12.25 Fremtidens velferdsstat: Er flere barn løsningen?

Trude Lappegård, professor i sosiologi, UiO

12.25-12.45 Velferdsstaten kan overleve aldringen - hvis vi vil?

Erling Holmøy, samfunnsøkonom, SSB

13.00-13.20 «Dimensjonere, effektivisere, inkludere» – perspektiver på arbeidskraft og kompetanse i fremtiden 

Marit Aure, professor i sosiologi, UiT,  medlem av Kompetansebehovsutvalget

13.20-13.40 Velferd på nye måter

Heidi Therese Hansen, porteføljeansvarlig, Partnerskap for radikal innovasjon, KS

13.55-14.55 Paneldebatt

14.55-15.00 Avslutning

Vi inviterer til mingling med enkel servering rett i etterkant av konferansen. 

Praktisk informasjon

Deltakelse på Premisskonferansen 2023 er gratis. Deltakerne må selv bekoste reise og eventuelt opphold.

Denne konferansen er svært relevant for arbeidslivet, og deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om å få dekke kostnader knyttet til reise og opphold.

Arrangementet strømmes

Har du ikke anledning til å delta fysisk? Arrangementet strømmes direkte, men digital deltakelse krever påmelding. Ønsker du å se arrangementet på stream skriver du i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet: «deltar digitalt».

Placeholder: CoursePage : Social Media