Premiss 2023: Hvordan ser fremtidens velferdsstat ut?

Velkommen til årets Premiss-konferanse, hvor vi tar for oss velferdsstatens utfordringer og fremtidige bærekraft.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

08.nov 2023, kl. 12.00-15.00

Sted:

Deichman Bjørvika, Oslo

Målgruppe:

Medlemmer og andre interesserte

Antall plasser:

149

Påmeldingsfrist:

7. november

Velferdsstatens fremtidige bærekraft rammes ofte inn som et spørsmål om penger, men i praksis vil det være de menneskelige ressursene som er utfordringen.

Vi er i en demografisk overgang med stadig flere eldre som forsvinner ut av arbeidsmarkedet. Samtidig opplever vi en massiv tilbudsbrist innenfor en helse- og omsorgssektor som vil trenge stadig flere folk.

Har vi de riktige folkene for å opprettholde et akseptabelt velferdsnivå? Vil det i det hele tatt være mulig å få tak i den kompetansen vi trenger i tiden fremover? Har vi rigget samfunnet i tilstrekkelig grad for å utnytte den arbeidskraften vi har?   


Meld deg på konferansen i dag!

Program

Konferansen ledes av politisk journalist Aslak Bonde

12.00-12.05 Innledning
- Espen Nordgård Jakobsen, leder i Samfunnsviterne

12.05-12.25 Fremtidens velferdsstat: Er flere barn løsningen?
  - Trude Lappegård, professor i sosiologi, UiO

12.25-12.45 Velferdsstaten kan overleve aldringen - hvis vi vil?
  - Erling Holmøy, samfunnsøkonom, SSB

13.00-13.20 «Dimensjonere, effektivisere, inkludere» – perspektiver på arbeidskraft og kompetanse i fremtiden 
- Marit Aure, professor i sosiologi, UiT,  medlem av Kompetansebehovsutvalget

13.20-13.40 Velferd på nye måter
- Heidi Therese Hansen, porteføljeansvarlig, Partnerskap for radikal innovasjon, KS

13.50-14.50 Paneldebatt

 

Praktisk info
Deltakelsen på Premiss 2023 er gratis. Deltakerne må selv bekoste reise og eventuelt opphold.

Denne konferansen er svært relevant for arbeidslivet, og deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om å få dekke kostnader knyttet til reise og evt. opphold.


Arrangementet strømmes
Har du ikke anledning til å delta fysisk? Arrangementet strømmes direkte, men digital deltakelse krever påmelding. Ønsker du å se arrangementet på stream skriver du i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet: «deltar digitalt».