Placeholder: CoursePage : Content

Slik sparer du smart: Årsmøte og spennende innlegg om fond og pensjon med Samfunnsviterne Vestfold og Telemark

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

17.apr 2024, kl. 18.00-20.00

Sted:

Digital plattform

Målgruppe:

Medlemmer

Antall plasser:

921

Påmeldingsfrist:

17. april

Slik sparer du smart med fond- og pensjonsfordelene dine

Kl. 18-19: Faglig innlegg (åpent for alle medlemmer)

Som medlem i Samfunnsviterne tilbys vi gunstige vilkår for fonds- og pensjonssparing med Kron. Finansrådgiver i Kron, Håvard Erling Solheim vil her gi oss nyttige tips og veiledning om fonds- og pensjonssparing gjennom livet med ekstra oppmerksomhet på perioden tett opp mot pensjonsalder. Vi ønsker at dette temaet skal være et bidrag til å være økonomisk forberedt på pensjonstilværelsen. I tillegg håper vi at dette vil være nyttig for økonomiske mål for medlemmer i andre livsfaser også.

Håvard Elling Solheim har vært med fra starten og er produktsjef med ansvar for aksjer, fond og pensjon i Kron. Han er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Tromsø, er autorisert finansiell rådgiver, og har jobbet som rådgiver i Formue. Håvard digger å få tilbakemelding fra kundene i Kron.

Kl. 19-20: Årsmøte i Samfunnsviterne i Vestfold og Telemark
(kun for medlemmer i fylkesavdelingen) 

Sakspapirer til årsmøtet finner du her!

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal tilby medlemmene av faglige møteplasser og aktiviteter mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:

  1. Årsberetning og regnskap 2023
  2. Handlingsprogram 2024-25
  3. Valg av styre
  4. Valg av valgkomité
  5. Hva er dine forventninger til Samfunnsviterne?
  6. Eventuelt

Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Vestfold og Telemark, men ikke har meldt ifra om dette til fylkesstyret, kan du melde din interesse på årsmøtet. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Vestfold og Telemark. 

Placeholder: CoursePage : Social Media