Placeholder: ArticlePage : Article Top
Et fragmentert datagenerert digitalt ansikt
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Digitalt frokostmøte

Er det behov for samfunnsvitere og humanister i 2050? 

Har kunstig intelligens tatt over våre oppgaver om 30 år, eller har samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens - og i så fall hvilke? Se vårt digitale frokostmøte om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv: Er det behov for samfunnsvitere og humanister i 2050?

Varighet: 1 time og 6 minutter.

Arbeidslivet står overfor store endringer i årene som kommer. Stikkord som ofte nevnes er digitalisering, automatisering, og ikke minst kunstig intelligens (AI). Historisk sett har automatisering og rasjonalisering i arbeidslivet handlet om å fjerne manuelle arbeidsoppgaver. Kognitivt arbeid har derimot vært beskyttet fordi maskinene og teknologien ikke har vært kapable til å håndtere kunnskapsarbeid. Dette er i ferd med å endre seg, og det er grunn til å anta at dette vil bli spesielt utfordrende for samfunnsvitere og andre kunnskapsarbeidere der kognitivt arbeid utgjør selve kjernen av arbeidet.

Hvorfor er enkelte arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser utsatt for automatisering gjennom bruk av kunstig intelligens, mens andre ikke er det? Har den tradisjonelle kunnskapsarbeideren egenskaper som beskytter mot automatisering? Og har egentlig samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens?

Pål Furu Kamsvåg og Andreas Dypvik Landmark er forskere ved SINTEF Digital, og i dette digitale frokostmøtet reflekterer de rundt hvordan moderne kunstig intelligens og maskinlæring vil påvirke samfunnsvitere og andre kunnskapsarbeidere i fremtidens arbeidsliv.

Se også: Rapport fra Sintef om digitalisering i akademikeryrker (PDF)

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Se noen av våre andre frokostmøter og karrierekvelder