Placeholder: ArticlePage : Article Top
Skjermbilde fra frokostseminar. Foredragsholder og forsiden til presentasjonen: Teknologiutviklingen i akademikeryrker.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Digitalt frokostmøte

Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene?

Samfunnsviterne i Rogaland inviterte den 24. juni 2021 til et digitalt frokostmøte om hvordan digitalisering vil påvirke akademikeryrkene. Se opptaket fra frokostmøtet her.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Forsker Pål Furu Kamsvåg er en av forfatterne bak rapporten «Hvordan påvirker digitalisering akademikeryrkene?» som Sintef Digital har utarbeidet for Akademikerne. Pål presenterer hovedfunn i rapporten med spesielt fokus på samfunnsvitere.

Spesialrådgiver Synnøve K. Bøen i Samfunnsviterne som har koordinert arbeidet fra Samfunnsviternes side, vil gi en kommentar til rapporten med utgangspunkt i funn fra foreningens ulike undersøkelser.

Varighet: 56 minutter og 4 sekunder.

Se også: Rapport fra Sintef om digitalisering i akademikeryrker (PDF)

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Se noen av våre andre frokostmøter og karrierekvelder

Et fragmentert datagenerert digitalt ansikt

Er det behov for samfunnsvitere og humanister i 2050? 

Har kunstig intelligens tatt over våre oppgaver om 30 år, eller har samfunnsvitere og humanister noen fortrinn vis-a-vis maskiner og kunstig intelligens - og i så fall hvilke? Se vårt digitale frokostmøte om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv.