Placeholder: ArticlePage : Article Top
Ungt par ser på hverandre og smiler mens de tar ting ut av flytteeskene i en solfull og lys stue
Mange stifter familie og flytter sammen i egen bolig i løpet av 30-årene. Foto: Shutterstock.
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

30-årene: Etableringsfasen

Avhengig av hvor effektiv hver og en er med å komme seg gjennom utdanning og ut i jobb, kan denne fasen slå til allerede i 20-årene, men for mange er 30-årene tiden hvor man kjøper seg bolig og stifter familie.

Publisert: | Sist endret:

Innbo-, reise- og ulykke

Innbo-, ulykke-, og reiseforsikring er forsikringer du må ha. Innboforsikring gir deg trygghet i hverdagen og er en forsikring man må ha enten man leier eller eier. Det dekker alt innbo, men ikke alle vet at det finnes dekninger som dekker mer enn det som finnes av inventar i hjemmet ditt.

Hos vår samarbeidspartner Storebrand kan man velge en innboforsikring som også dekker uflaksforsikring, dekning av skade ved privat flytting, tilpasning av bolig hvis noen i familien blir utsatt for en ulykke og blir sittende i rullestol, bekjempelse av gnagere og skadeinsekter samt ID-tyveri. Les mer om innboforsikringen her.

Det er mange arbeidsgivere som dekker ulykke- og reiseforsikring for sine ansatte, og da spesielt de som har mye reise som en del av sin jobb. Men arbeidsgivere har ikke en lovfestet plikt til å tegne reiseforsikring for ansatte, så sjekk med arbeidsgiver hva som gjelder for deg. Alle arbeidsgivere skal tegne en privat yrkesskadeforsikring for sine ansatte og de kan også utvide denne forsikringen med dekning for annen sykdom og fritidsulykke for sine ansatte. Forsikringen gir blant annet utbetaling ved varig medisinsk mén, uførhet, tapt inntekt og dødsfall.

Det er undøvendig å være dobbelt forsikret, men sjekk hva arbeidsgiveren din har av dekninger som gjelder for deg før du eventuelt sier opp en forsikring.

Om du trenger en reiseforsikring tilbyr Samfunnsviterne deg en best i test forsikring, som inkluderer en av markedets beste ulykkesdekninger og du kan også forsikre hele familien.  

Ønsker du en ulykkesforsikring, så kan medlemmene våre bestille A+ familieulykke, som også dekker partner og barn. Les mer om forsikringen her.

Student og under 34 år? Sjekk ut 3-i-1-pakka med innbo-, reise- og ulykke i ett

Uføre- og livsforsikring: Gruppeliv

Denne forsikringstypen er ofte kjent som gruppelivsforsikring og dekker deg hvis du skulle bli ufør på grunn av sykdom og ulykke. Jo tidligere du oppretter denne forsikringen, jo bedre – ettersom mange forsikringsselskaper begrenser hva de dekker av eksisterende medisinske tilstander. Jo yngre du er, jo rimeligere er også forsikringen.

Hvis familien er avhengig av at man er to i husholdningen i arbeid for å betjene lån og faste utgifter, så er gruppelivsforsikring et naturlig valg. Hvis et familiemedlem skulle bli ufør, vil byrden av å måtte omstrukturere økonomien legge ekstra belastning på en allerede vanskelig situasjon.

Les mer om gruppelivsforsikringen som medlemmer i Samfunnsviterne har mulighet til å tegne

Helseforsikring

Fra og med 1. juli 2023 trenger du ikke lenger å fylle ut en egenerklæring om helse for å kjøpe helseforsikring. Helseforsikring selges nå med 90 dagers karens og symptomklausul.

Det betyr med andre ord at du kan bruke forsikringen for å dekke behandlingskostnader etter 90 dager, men det er ikke mulig å bruke forsikringen på sykdom som har vist symptomer i karensperioden.

Du trenger ikke lenger å fylle ut en egenerklæring om helse, men alle som ønsker å kjøpe en helseforsikring må være friske, og må svare på fem spørsmål. Karens og symptomklausul gjelder fra datoen forsikringen trer i kraft.

Bilforsikring

Kanskje du har skaffet deg din første bil? Bilforsikring er obligatorisk og lovpålagt, ettersom det kan oppstå store skader ved ulykker. En privatøkonomi har i verste fall ikke mulighet til å dekke utfallet uten forsikring.

Det er to varianter av bilforsikring: Ansvarsforsikring og kasko. Ansvarsforsikringen er den lovpålagte delen, mens kasko dekker skader på bilen når du selv er ansvarlig for at skaden skjedde.

Husforsikring

Hvis du eier hus, vil det være naturlig å forsikre huset med en husforsikring og inventaret med innboforsikring. Brann eller andre ulykker er sjeldne, men katastrofale når de inntreffer. Om du eier hytte eller fritidsbolig, kan du også sjekke ut Storebrands tilbud på hytteforsikring.

Hvis du eier leilighet, skal sameiet eller borettslaget ha ansvaret for husforsikringen – det er sameiet som må forsikre selve bygget som du bor i. Dette dekkes av fellesutgiftene, og det er kun innboforsikringen du som leilighetseier trenger å tenke på.

Barneforsikring

Barneforsikring er en variant av ulykkesforsikring for barnet ditt. Hvis barnet ditt mot formodning blir sykt over tid, kan det vært lurt å sikre at du har økonomisk mulighet til å være med barnet gjennom hele behandlingsløpet. Har du tegnet barneforsikring, kan du få økonomisk hjelp dersom barnet ditt blir sykt, utsatt for en ulykke, blir ufør eller får en alvorlig sykdom.

Les mer om hva det er vanlig at barneforsikringen brukes til

Kjæledyr

Det er veldig kostbart å betale for kirurgi hvis kjæledyret ditt først er ute for en ulykke. Storebrands hunde- og katteforsikring omfatter blant annet dødsfall, forsvinning og veterinærutgifter.

Bruk medlemsfordelene dine

Som medlem i Samfunnsviterne får du en av de beste avtalene på forsikring gjennom Akademikeravtalen. Finn forsikringene du trenger og se hva du kan spare her. Du kan også kontakte Storebrands forsikringstelefon på telefon 67 51 93 00.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom