Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Akademikerne kom til enighet med KS

Akademikerne kommune brøt forhandlingene sammen med de øvrige sammenslutningene 30. april i år, med en meklingsfrist satt til 26. mai.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Langt på overtid kunne til slutt Akademikerne etter en totalvurdering anbefale meklernes skisse til løsning. Unio besluttet som eneste sammenslutning å gå til streik.

-Det har vært krevende forhandlinger, men vi er glade for at vi kom til enighet med KS i meklingen for kommunesektoren. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 2,82 prosent. Dette sikrer våre medlemmer som tilhører kapittel 4 en reallønnsvekst, i tillegg til avsetning til lokal pott, noe som har vært avgjørende for oss, uttaler Frode Svartvatn, Samfunnsviternes representant i Akademikerne. 

Akademikerne gikk inn i oppgjøret, med foruten reallønnsvekst, et krav om at hele den økonomiske potten skal gå til lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune, fylkeskommune og bedrift. Resultatet ble 1 prosent ble avsatt til lokale forhandlinger, med virkningstidspunkt fra 1. oktober.

-Lokale forhandlinger er en sentral målsetting for oss. Dette gir mer effektiv bruk av penger, og er et avgjørende verktøy for arbeidsplassene til å sikre seg den kompetansen de har behov for. Kommunene står i realiteten uten verktøy for å rekruttere og beholde høyt utdannede som oss Samfunnsvitere, kommenterer Jan Olav Birkenhagen, forhandlingssjef i Samfunnsviterne. 

Partene ble også enige om gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge bruken av lokale forhandlinger i KS i året som kommer.

Formelt har Akademikerne anbefalt resultatet i meklingen.  Den enkelte forening har frist til 4. juni kl. 12.00 for endelig aksept meklingsresultatet.

De lokale forhandlingene i kapittel 5, der resten av Akademikernes medlemmer er plassert, skal gå som normalt senere i år.

-Som i fjor oppfordrer vi våre medlemmer og tillitsvalgte til å kreve reelle forhandlinger og resultater som faktisk gjenspeiler den enkelte virksomhets situasjon, avslutter Birkenhagen.

Se pressemeldingen til Akademikerne.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom