Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Akademikerne kom til enighet med staten

Akademikerne stat brøt forhandlingene med staten den 30. april i år, i likhet med de øvrige sammenslutningene. Lønnsoppgjøret gikk deretter til mekling med frist satt til 26. mai.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Torsdag ettermiddag, 17 timer på overtid, ble Akademikerne og staten enige om et meklingsresultat for årets lønnsoppgjør.
 
-Det har vært en krevende meklingsprosess, men vi er glade for at vi til slutt kom til enighet med staten om en anbefalt løsning. Resultatet innebærer at det settes av 3,35 prosent til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene med virkning fra 1. mai, som gir et godt økonomisk handlingsrom i årets lokale forhandlinger, uttaler John Kenneth Ludvigsen, Samfunnsviternes representant i Akademikerne stat.

Resultatet bidrar til en nivåheving av reallønnen for våre medlemmer, og den totale økonomiske rammen er på nivå med frontfagsoppgjøret i privat sektor, fortsetter Ludvigsen.
 
-En god avsetning til lokale kollektive forhandlinger gir nettopp lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver et utgangspunkt til å ta i bruk virkemidlene i tariffavtalen vår for å vurdere individuelle tillegg, generelle tillegg eller tillegg for bestemte grupper, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingssjef i Samfunnsviterne.

I tillegg bidrar dette til at lokale parter, med lokal kjennskap til behov og utfordringer, mer effektivt kan benytte lønn for å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere gjennom en målrettet bruk av pengene, avslutter Birkenhagen.
 
Samfunnsviterne gikk inn i oppgjøret med en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer.

Her finner du pressemeldingen til Akademikerne

Riksmeklerens møtebok.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom