Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Har du svart på lønnsundersøkelsen?

Hvert år sender Samfunnsviterne ut en lønnsundersøkelse til medlemmer. Svarene i undersøkelsen blir brukt til å utarbeide en årlig lønnsstatistikk.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsstatistikken er en veiviser og et hjelpemiddel i forhold til lønnsnivå og andre faktorer rundt lønn og stilling, og gjelder spesifikt for din utdannings- og yrkesgruppe. For at undersøkelsen skal bli så representativ som mulig, er vi avhengige av ditt svar.

Det tar ca. fem minutter å svare på undersøkelsen. 

Mange har svart, men du har fortsatt mulighet til å levere ditt svar på undersøkelsen. Svarfristen er 22. januar. 
Samfunnsviterne har sendt deg en unik tilgang til undersøkelsen på din registrerte e-postadresse.

Bruk lønnsstatistikken når du skal forhandle lønn

Svarene i lønnsundersøkelsen er et viktig hjelpemiddel i lønnsforhandlinger. 

  • Bruk lønnsstatistikken i lokale lønnsforhandlinger
  • Finn ut hvilken lønn andre faggrupper har
  • Sjekk om lønnstilbudet du har fått er en god avtale
  • Undersøk hva du kan forvente i lønn når du bytter jobb
  • Bruk lønnsstatistikken til å sjekke om du er på riktig lønnsnivå
  • Sjekk din lønnsutvikling over tid sammenlignet med samfunnsvitere generelt 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom