Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Kari Sollien går av som leder i Akademikerne

Sollien slutter etter fem år som leder. Nestleder Lise Lyngsnes Randeberg går inn som fungerende leder.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Kari Sollien har ledet Akademikerne siden 2016. Hun kom den gang fra Legeforeningen. Sollien er innstilt som kommunedirektør i Gjøvik kommune, og blir formelt ansatt i kommunestyremøtet 25. november. Hun starter i ny jobb i januar.

- Jeg er veldig takknemlig for fem gode år som leder, og har lært mye av samarbeidet med hele akademikerfellesskapet som jeg tar med meg videre inn i ny jobb. Jeg ønsker Akademikerne lykke til med videre arbeid for å sikre et samfunn der kunnskap er viktig, sier Sollien.

Akademikerne er den arbeidstakerorganisasjonen som har hatt den sterkeste veksten og har økt med rundt 40 000 medlemmer under Solliens ledelse.

- Jeg er stolt av at vi blant annet har sørget for at det er bedre mulighet for å kombinere dagpenger og studier, at det er lagt bedre til rette for livslang læring også for de med utdannelse fra før – og viktig arbeid knyttet for å sikre sykelønnsordningen, inkludere flere i arbeidslivet, og bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Akademikerne er i stadig vekst, og er nå den tredje største arbeidstakerorganisasjonen, sier Sollien.

Nestleder blir fungerende leder

Akademikernes nestleder Lise Lyngsnes Randeberg vil fungere som leder frem til ny leder er konstituert.

- Jeg vil takke Kari Sollien for den solide og gode jobben hun har gjort, der hun har holdt stø kurs for organisasjonen. Jeg ser frem til en viktig og spennende jobb i Akademikerne. Vi har mange oppgaver foran oss, der vi hele veien jobber for et trygt og fleksibelt arbeidsliv, og høy kvalitet i forskning og utdanning, sier Lyngsnes Randeberg.

Lyngsnes Randeberg var fra 2013 til juni i år president i Tekna. I dag er hun tilbake til jobben som professor ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på NTNU, ved siden av vervet i Akademikerne.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom