Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne relanserer magasinet Samfunnsviteren

Samfunnsviterne ønsker å være en relevant og viktig aktør innen arbeidsliv og samfunnsutvikling, og ønsker nye og gamle lesere velkommen til å sjekke ut det relanserte magasinet Samfunnsviteren.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviteren ble opprettet i 1994 og i 2017 ble magasinet digitalt. Nå har magasinet vært gjennom et større oppussingsprosjekt og vi vil framover sette søkelys på flere aktuelle hendelser i samfunnet. 

Hva skiller Samfunnsviteren fra andre magasin? 

- Samfunnsviteren går i dybden innenfor ulike tema som omhandler arbeidsliv og samfunnsutvikling. Vi har unik tilgang til informasjon om hva som rører seg innenfor ulike sektorer og i arbeidslivet, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne og redaktør for magasinet Samfunnsviteren.

Hvilke endringer er gjort i magasinet Samfunnsviteren?  

-Vi går bort fra et utgavebasert magasin og skal isteden publisere aktuelle saker fortløpende. Det gir oss anledning til å være mer aktuelle enn tidligere og det gir større anledning til å kunne snu oss rundt når det er saker som vi vet at leserne våre er interessert i, sier Nilsson. 

Nilsson sier det er viktig å hele tiden evaluere og utvikle magasinet for å nå flere lesere. 

-Vi har vært et digitalt magasin siden 2017, og det var på tide med en utvikling av magasinet for å i større grad kunne innfri lesernes forventinger til et digitalt magasin. En leserundersøkelse ble gjennomført i 2019, og vi fikk da mange gode tilbakemeldinger fra leserne på hva vi burde gjøre for at Samfunnsviteren skulle bli et mer aktuelt magasin, sier Nilsson.

Medlemmene er hørt

Leserundersøkelsen viste blant annet at medlemmene var opptatt av konkrete temaer, samt at de hadde tilbakemeldinger på brukervennlighet og navigering på gjeldende plattform. Variasjon av type artikler og mer fokus på det visuelle var også ganske viktig for mange. 

-I det nye magasinet vil leseren kunne følge ulike temaer vi dekker over tid. Menystrukturen skal gjøre det lettere å navigere mellom de ulike artikkeltypene og fotojournalister skal bidra til at vi skal levere mer visuelt innhold framover, sier Nilsson. 

Har du en sak du vil anbefale å lese i det nye magasinet? 

-Jeg vil anbefale å lese artikkelen «Når tilliten ryker». Det er fordi artikkelen beskriver noe som er aktuelt for oss alle som følge av pandemien og den tar opp et utfordringsbilde som truer det vi alle ønsker, nemlig at alt blir bra igjen, avslutter Nilsson. 

Du finner magasinet her. God lesing! 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom