Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne støtter arbeidet til Leger Uten Grenser

Foto: Abhinay Chatteriee/MSF

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne støtter Leger Uten Grensers arbeid med de koronarammede med 32 000 kroner. 

-Samfunnsviterne har i de siste årene satt samfunnsansvar og -politikk høyt på agendaen og blant annet utviklet en egen bærekraftstrategi. Det er viktig for oss å se sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i sammenheng i dette arbeidet, uttaler Erik Øverland, som leder Samfunnsviternes gruppe på samfunnsansvar og -politikk.

-Samfunnsansvar for oss kjenner ingen landegrenser, og i den forbindelse ser vi med uro på situasjonen som nå utspiller seg for de koronarammede i India, fortsetter Øverland.

-Koronapandemien tar ikke bare liv her og nå, det utraderer også livsgrunnlaget til sårbare grupper og deres mulighet for å bygge seg en bedre, og mer økonomisk bærekraftig, tilværelse på sikt, avslutter Øverland.

Samfunnsviterne har derfor besluttet å bevilge 2 kroner per medlem, som vil si ca. 32 000 kroner til de koronarammede. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom