Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Premisskonferansen 2023

Hvordan ser fremtidens velferdsstat ut?  Her kan du se alt fra Premisskonferansen 8. november.

Publisert: | Sist endret:

Premisskonferansen 2023 gikk av stabelen onsdag 8. november. Her kan du se alt fra konferansen. Bruk kapittelinndelingen på tidslinjen for å finne frem til de ulike innleggene.

Diskusjoner om velferdsstatens fremtid rammes ofte inn som et spørsmål om penger. Fremskrivinger viser derimot at utfordringen vil være mangelen på menneskelige ressurser.

Vi er i en demografisk overgang med stadig flere eldre som forsvinner ut av arbeidsmarkedet. Samtidig opplever vi en massiv tilbudsbrist innenfor en helse- og omsorgssektor som vil trenge stadig flere folk.

Har vi de riktige folkene for å opprettholde et akseptabelt velferdsnivå? Vil det i det hele tatt være mulig å få tak i den kompetansen vi trenger i tiden fremover? Har vi rigget samfunnet i tilstrekkelig grad for å utnytte den arbeidskraften vi har?   

Program

Konferansen ble ledet av journalist Aslak Bonde

12.00-12.05 Innledning

Espen Nordgård Jakobsen, leder i Samfunnsviterne

12.05-12.25 Fremtidens velferdsstat: Er flere barn løsningen?

Trude Lappegård, professor i sosiologi, UiO

12.25-12.45 Velferdsstaten kan overleve aldringen - hvis vi vil?

Erling Holmøy, samfunnsøkonom, SSB

13.00-13.20 «Dimensjonere, effektivisere, inkludere» – perspektiver på arbeidskraft og kompetanse i fremtiden 

Marit Aure, professor i sosiologi, UiT,  medlem av Kompetansebehovsutvalget

13.20-13.40 Velferd på nye måter

Heidi Therese Hansen, porteføljeansvarlig, Partnerskap for radikal innovasjon, KS

13.55-14.55 Paneldebatt

14.55-15.00 Avslutning


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom