Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

landsmøtet

Hvordan fremme saker til landsmøtet?

Har du en sak du brenner for? Du kan påvirke hvilke saker landsmøtet skal behandle. Alle medlemmer av Samfunnsviterne, fylkesavdelinger, lokallag og utvalg i foreningen kan fremme saker for landsmøtet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Dersom du har en sak som berører eller engasjerer deg og som du ønsker å foreslå for landsmøtet, er det flere måter du kan fremme saken på:

Du kan kontakte din fylkesavdeling og få saken tatt opp i fylkesavdelingens årsmøte eller i et medlemsmøte i fylkesavdelingen.

Fylkesavdelingens styre sender forslaget til hovedstyret via sekretariatet ([email protected]).

Har du en tillitsvalgt for Samfunnsviterne på arbeidsplassen din, kan du ta saken din opp med tillitsvalgte og/eller på medlemsmøte i lokallaget, som sender forslaget til hovedstyret via sekretariatet ([email protected]).

Er du studentmedlem, kan du kontakte din studentleder på studiestedet og få saken tatt opp i studentlaget. Du kan også sende e-post til studentutvalget via sekretariatet ([email protected]), som sender saken videre til studentutvalget.

Du også kan skrive et notat der du forklarer og begrunner hva du foreslår at landsmøtet skal behandle, og sende forslaget til hovedstyret via sekretariatet på e-post ([email protected]).

Generalsekretæren legger alle innsendte saker fram for hovedstyret, som behandler sakene og forbereder saker for landsmøtet.

Følg med på e-post med informasjon om årsmøte og medlemsmøter i din fylkesavdeling og/eller ditt lokallag. Der kan du delta i diskusjoner og være med og utforme saker som fylkesavdelingen og/eller lokallaget ønsker å fremme.

Hovedstyret har vedtatt følgende frister for behandling og utsending av landsmøtesaker:

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være innkommet til sekretariatet senest onsdag 21. september 2022 (åtte uker før landsmøtet).

Saker sendes inn per e-post til [email protected].

Hovedstyret behandler innkomne saker på hovedstyremøtet mandag 10. oktober 2022.

Landsmøtesaker sendes ut til delegatene og offentliggjøres på foreningens nettsider onsdag 19. oktober 2022 (fire uker før landsmøtet).

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom