Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

strategisk plan- og måldokumenter

Strategisk plan for foreningen

Les strategisk plan for 2020 - 2025, vedtatt av landsmøtet 2019.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Visjon – Hva vil vi strekke oss etter? 

Samfunnsviterne er det naturlige valget for alle samfunnsvitere og humanister. 

Hvorfor er vi til, hva er formålet? 

Vi er medlemmenes viktigste medspiller og legger premisser for samfunns- og arbeidsliv. 

Hvordan vil vi bli oppfattet? 

Vi viser vei for våre medlemmer. 

Strategiske grep

Vi skal:

  • Være synlige og tilstede på arbeidsplassene og i samfunnsdebatten.
  • Ta et tydelig samfunnsansvar og synliggjøre fagenes betydning for oppgaveløsningen i samfunnet.
  • Styrke vår forhandlingsposisjon gjennom fortsatt medlemsvekst.
  • Tilpasse medlemstilbudene for økt relevans og medlemstilfredshet.
  • Iverksette en plan for digitalisering som understøtter foreningens formål, politikkutforming og overordnede mål. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom