Mor sitter ved et bord og mater en liten baby som sitter i babystol
 Foto: Pexels.com

rabatter og avtaler

Samfunnsviterne bytter fra Danske bank til Handelsbanken

Den nye avtalen vil inkludere gode vilkår og en kraftig forbedret digital opplevelse.

Publisert: | Sist endret:

Samfunnsviterne og ni andre foreninger tilknyttet Akademikerne Pluss bytter fra Danske Bank til Handelsbanken (akademikernepluss.no) som leverandør av banktjenester til medlemmer. Skiftet skjer etter en lengre periode med sondering, anbud og forhandlinger for å finne det beste banktilbudet til medlemmene. 

Handelsbanken inn

Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud mht. pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i nevnte foreninger. Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen. 

Hva skjer nå?

Medlemmer som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv. Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft. Mer informasjon om bankbyttet og hvordan du som medlem kan benytte det nye tilbudet kommer når ikrafttredelsen av avtalen nærmer seg.

Jeg skal søke om lån nå. Hva gjør jeg?

Medlemsfordelen hos Handelsbanken vil først være gjeldende fra og med 1. januar 2024, som er datoen avtalen trer i kraft. Frem til denne datoen er det den eksisterende avtalen med Danske Bank som gir medlemsfordel.

Danske Bank har vært tydelige på at banken fortsetter normal drift og at ingenting endres for kundene nå. Du kan benytte Danske Bank frem til avtalen opphører 31. desember 2023, deretter vil medlemsfordelen være tilgjengelig hos Handelsbanken.

Blir mitt kundeforhold i Danske Bank automatisk overført til Handelsbanken 1. januar 2024?

Nei. Akademikeravtalen flyttes 1. januar fra Danske bank til Handelsbanken. Medlemmer som videre ønsker å benytte seg av medlemsfordeler må bytte bank. Handelsbanken og Akademikerne skal gjøre bankbyttet så enkelt som mulig, men det skjer ikke automatisk. Medlemmet må selv bytte bank.

Det er også en mulighet å inngå et kundeforhold med Handelsbanken i dag. Da vil akademikeravtalens gode betingelser tre i kraft for ditt kundeforhold i Handelsbanken 1. januar 2024.

 

Andre aktuelle rabatter og avtaler