Samfunnsviterne i Vestland har nedsatt et interimstyre bestående av styremedlemmer i de to gamle fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, frem til årsmøtet blir avhold i et senere tidspunkt.

Interimstyret i Vestland består av følgende medlemmer:

Leder: Jan-Eivind Jenssen | E-post | tlf. 91 30 04 33

Øvrige medlemmer:

Karen Leivestad
Hilde Elin Haaland-Kramer
Marius Kjørmo
Kristian Vangen
Tone Elise Bubandt
Morten Fjeldstad
Morten Jahren
Bente Liabø Thorsen (vara)
Siv Sangolt (vara)

Møtereferat og dokumenter for tidligere Hordaland fylkesavdeling:

Årsmøte 2019

Ekstraordinært årsmøte 2016

Møtereferat og dokumenter fra tidligere Sogn og Fjordane fylkesavdeling:

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017