Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  

Fylkesleder: Kristian Vangen | E-post

Øvrige medlemmer av fylkesstyret:

  • Hilde Elin Haaland-KramerKaren Leivestad
  • Marius Kjørmo
  • Morten Fjeldstad
  • Ingvild Marie Kvissellien
  • Paal Christopher Breivik
  • Anne-Lisbeth Øxenbjerg
  • Bente Liabø Thorsen (vara) 

Valkomité:

  • Cecilie Kaarstad
  • Jan-Eivind Jenssen

 

Møtereferat og dokumenter fra Vestland fylkesavdeling:

Årsmøtereferat 2020

 

Møtereferat og dokumenter fra tidligere Hordaland fylkesavdeling:

Regnskapsoversikt 2019 

Årsmøte 2019

Ekstraordinært årsmøte 2016

Møtereferat og dokumenter fra tidligere Sogn og Fjordane fylkesavdeling:

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017