Placeholder: CategoryPage : Header

om oss

Personvern i Samfunnsviterne

Norske og europeiske regler om personvern og informasjonssikkerhet stiller krav til hvordan personopplysninger håndteres. Samfunnsviternes behandling av medlemsinformasjon må skje i samsvar med personvernreglene, og prinsippene disse bygger på.

Placeholder: CategoryPage : Content

Sikkerhetsledelsen i Samfunnsviterne

Gunn Elisabeth Myhren - Behandlingsansvarlig.

Vidar Berglund -  Sikkerhetsansvarlig.

Åse Marie Eliassen - Personvernombud.

Henvendelser om personvern rettes til [email protected] eller på telefon: 22 03 19 00.

Informasjonssikkerhet i Samfunnsviterne

Samfunnsviterne tar informasjonssikkerhet på alvor. Informasjonssikkerhet og medlemmenes personvern står høyt oppe på foreningens agenda, til det beste for medlemmene.

Se tre filmer om personvern

Vi har et ansvar for at personvernopplysninger blir behandlet i samsvar med personvernreglene. I tre filmer viser vi hvilke vurderinger vi må ta ved behandling av personvernopplysninger.

Personvernprinsipper

Europeiske og norske regler om personvern og informasjonssikkerhet bygger på noen grunnleggende personvernprinsipper.

Personvern på 1-2-3

Hvorfor er personvern viktig, og hva er egentlig sensitive opplysninger? Her får du en rask innføring i terminologien.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom