Placeholder: CoursePage : Content

Modul 3 - forhandlingskurs for deg som er erfaren tillitsvalgt

Har du vært tillitsvalgt en stund og vært i forhandlingsrunder om lønn og andre tema? Ønsker du å videreutvikle forhandlingskompetansen din? Da er dette kurset midt i blinken for deg!

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

24.apr 2024 - 25.apr 2024

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo, møterom Frøya

Målgruppe:

Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor

Antall plasser:

8 på venteliste

Påmeldingsfrist:

24. april

Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlinger for viderekommende, for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor, 24.-25. april. Kurset fokuserer på alle typer forhandlinger, ikke lønn spesielt.

Målet for kurset er å gi deltakerne forhandlingstrening, større kunnskap om forhandlinger og hvordan de kan forberede og gjennomføre gode forhandlinger.


Kort om kursets innhold
Kurset vil gi deltakerne økt bevissthet om hva forhandling er, slik at de blir tryggere på å gå inn i krevende forhandlinger, samt god kunnskap om systematisk forberedelse og gjennomføring for å maksimalisere sine ønskede resultater.

Kurset har en praktisk tilnærming hvor det legges opp til stor involvering av deltakerne, med en erfaringsbasert læringsmetode. Det legges opp til formidling av fagets teori gjennom innledninger til de enkelte emner, praktisk ferdighetstrening gjennom aktiv deltakelse i caseøvelser, samt refleksjon og analyse av egne og andres forhandlinger i lys av fagets teori og begreper – for slik å bygge bro mellom teori og praksis.


Etter endt kurs vil du har grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

- Hva en forhandling er – begrepsapparat, forberedelser og gjennomføring
- Gode hjelpeverktøy for effektive forhandlinger, slik at du med øvelse kan utvikle ferdighetene og kunnskapen til å øke egen selvtillit ved forhandlingsbordet.
- Økt bevissthet rundt, og bedre kjennskap til, din rolle i team.
- Hvordan en kan bli bedre samkjørt i egen forhandlingsdelegasjon.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Program: Last ned kursprogram her, med forbehold om mindre endringer 
Placeholder: CoursePage : Social Media