Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

info til Samfunnsviternes medlemmer i Spekter helse

Oppstart av lokale forhandlinger i Spekter helse

Den 27. april ble Akademikerne helse enige med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene for helseforetakene. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at det kun skal forhandles om lønn.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Gjennomføring av de videre forhandlingene

For overenskomstområde 10 (helseforetakene), har Akademikerne helse og Spekter blitt enige om denne fremdriftsplanen:

  • 22. mai – frist for oppstart av lokale forhandlinger.
  • 16. juni – de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 16. juni kl. 15.00.

Lokale forhandlinger

I de lokale forhandlingene er det Samfunnsviterne lokalt ved det enkelte foretak som forhandler – på egenhånd eller i samarbeid med andre foreninger innenfor Akademikerne. Legeforeningen og Psykologforeningen har i all hovedsak sine egne B-delsoverenskomster.

Dersom du ikke vet hvem som er din tillitsvalgt eller hvem som forhandler lokalt, ta kontakt med sekretariatet på [email protected].

I forhandlingene på foretaksnivå forhandles det ofte om en ramme/pott for Samfunnsviternes medlemmer. Det er ikke uvanlig at noe av denne rammen kreves fordelt på generelle tillegg til alle, for å sikre lønnsvekst for alle medlemmer. Rammen kan også brukes til å heve lokale minstelønnssatser og ansiennitetstrinn. Deretter går ofte det resterende av rammen ut til fordeling på de enkelte klinikker/divisjoner/avdelinger. Her vil ofte de lokale direktører/ledere foreslå en fordeling til individuelle tillegg.

Gjennomføring av de lokale forhandlingene

Det skal gjennomføres reelle forhandlinger med de enkelte forhandlingsberettigede organisasjonene ved de ulike virksomhetene, i tråd med avtalte kriterier for lokal lønnsdannelse. Viktig i denne sammenheng er blant annet å fremme måloppnåelse av:

  • Helsepolitiske føringer, inkludert prioriteringsforskriften
  • Oppnå kostnadseffektivitet, faglige mål og kvalitet i helseforetakene
  • Sikre målrettet og effektiv bruk av personalressurser og andre ressurser
  • Rekruttere, beholde og utvikle kompetente og motiverte medarbeidere

Individuelle kriterier og lønnssamtale

I tillegg vurderes behovet for ytterligere kriterier lokalt. Praktisk gjennomføring og kriterier for vurdering drøftes mellom de lokale parter. Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en dialog/lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker. Les mer om lønnssamtalen på Samfunnsviternes nettsider.

Arbeidsgiver foretar individuelle lønnsvurderinger basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbutførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde

Det skal videre tas hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig teamarbeid.

Er du tillitsvalgt vil du finne mer informasjon på Min side.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom