Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Enighet i innledende forhandlinger

Spekter og SAN kom tirsdag 9. april til enighet i de innledende forhandlingene i hovedoppgjøret 2024.

Publisert:

I de innledende forhandlingene ble det forhandlet om overenskomstens del A, og de sentrale partene avtalte forhandlingsfrister for de lokale B-delsforhandlingene om tekst og lønn.

Forhandlingsfrister

SAN og Spekter har avtalt følgende frister for de virksomhetsvise forhandlingene om del B:

  • Område 6 – forhandlingsfrist 25. april kl.16:00
  • Område 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12 – forhandlingsfrist 3. mai kl. 12:00
  • Område 2 – forhandlingsfrist 6. mai kl.16:00
  • Område 10 og 13 – avtales senere

SAN oppfordrer våre tillitsvalgte til å etterspørre en rask oppstart, da eventuell bistand fra sentrale parter skal kunne avvikles før fristen.

Les mer på SANs nettsider.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom