Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

God sommer fra Merete og Gunn Elisabeth

Leder og generalsekretær i Samfunnsviterne oppsummerer første halvår i en sommerhilsen til alle medlemmer.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Sommerferien 2021 står for døra. Etter 15 måneder preget av pandemi ser det ut til at vi skal få en mer normalisert sommer med et samfunn som har åpnet opp og mulighetene til sosialt samvær har økt betydelig. Flere virksomheter faser nå sine medarbeidere gradvis tilbake til kontoret og det ligger an til en høst som ligner mer på det vi er vant til.

Når vi ser tilbake på siste halvår, så kan det oppsummeres kort med "digitale møteplasser". Vår årlige inntektspolitiske konferanse og tariffkonferanse for tillitsvalgte ble også gjennomført digitalt. Opptak av inntektspolitisk konferanse finner du her, der du kan se innlegg fra blant annet Harald Magnus Andreassen og Øystein Dørum.

Denne våren har vi også relansert magasinet Samfunnsviteren, der du kan lese aktuelle saker om arbeidsliv og samfunnsutvikling. Vi har etablert et samarbeidet med Skravlekopp, der Samfunnsviterne skal bli Norges første sertifiserte Skravlekopp-fagforening. For å bli det skal vi legge til rette for å skape menneskemøter og øke bevisstheten rundt hvordan vi møter hverandre. Fikk du ikke med deg Skravlekoppuka vår, kan du se opptak av både frokostmøte med initiativtakerne bak Skravlekopp, samt refleksjoner fra hjemmekontoret ispedd litt sang og musikk her.

Vi har oppsummert halvåret vi nå legger bak oss i en liten film som du kan se her. Er det noe av klippene her du gjerne vil se i sin helhet, så finner du opptak av frokostmøter, samt kurs og opplæringsmateriell på Min side.

Organisasjonsutvikling var noe som foreningen jobbet mye med i forrige landsmøteperiode, blant annet med et eget organisasjonsutvalg. Dette arbeidet har vært videreført i denne perioden med utgangspunkt i føringer fra Landsmøtet i 2019.

Hovedstyret har nå på sitt siste møte før sommeren vedtatt en prosess for dette arbeidet etter innspill fra fylkeslederne. Arbeidet med å samle inn nødvendige bakgrunnsinformasjon er i gang, og kanskje har du lagt merke til medlemsundersøkelsen som ble sendt ut til alle medlemmer for noen uker siden. En undersøkelse som vil oppdatere oss på hva foreningens medlemmer synes er viktig og nyttig å få ut av et medlemskap i Samfunnsviterne.

I disse dager blir det også sendt ut invitasjon til å delta i en referansegruppe som har som formål å forankre og diskutere viktige problemstillinger utledet av medlemsundersøkelsen, interessentanalyser og føringer fra landsmøtet 2019. Referansegruppen skal starte opp sitt arbeid medio september og levere sine vurdering og anbefalinger til hovedstyret innen utgangen av januar 2022. Interessert i å sitte i referansegruppa? Les mer og meld din interesse her!

Det blir spennende å komme i gang med arbeidet og vi har tro på at med en bred involvering av foreningens medlemmer og tillitsvalgte i dette arbeidet, så vil vi komme fram til gode løsninger som vil utvikle foreningen i positiv retning til det beste for både medlemmer og tillitsvalgte.

Ønsker dere alle en riktig fin sommer!

Med vennlig hilsen

Merete Nilsson
Leder

Gunn Elisabeth Myhren
Generalsekretær

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom