Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Mer offensiv bærekraftspolitikk fra Samfunnsviterne

Samfunnsviterne ønsker et mer helhetlig syn på bærekraft, og vedtok derfor før jul et dokument med mer offensive standpunkter på feltet, sier Merete Nilsson

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Samfunnsviterne ønsker et mer helhetlig syn på bærekraft, og vedtok derfor før jul et dokument med mer offensive standpunkter på feltet, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne. Standpunktene, som ble vedtatt av hovedstyret 3. desember understreker at reell bærekraft bare kan skje ved å se økonomisk vekst, ansvarlig ressursutnyttelse og sosial utjevning i sammenheng.

Samfunnsviternes faglige tilnærming til bærekraft er basert på en teori om grønn vekst. Dette er et godt utgangspunkt for foreningen til å diskutere tiltak for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft med utgangspunkt i foreningens faggrupper.

- Glemmer vi dette helhetsperspektivet, vil det være svært krevede å oppnå de målsetningene vi setter oss som samfunn, det være seg på klimafeltet, så vel som når det kommer til å sikre velferdsstaten i årene som kommer, avslutter Nilsson.

Klikk her for å lese foreningens standpunkter.

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom