Mer offensiv bærekraftspolitikk fra Samfunnsviterne

Samfunnsviterne ønsker et mer helhetlig syn på bærekraft, og vedtok derfor før jul et dokument med mer offensive standpunkter på feltet, sier Merete Nilsson

Publisert: | Sist endret:

- Samfunnsviterne ønsker et mer helhetlig syn på bærekraft, og vedtok derfor før jul et dokument med mer offensive standpunkter på feltet, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne. Standpunktene, som ble vedtatt av hovedstyret 3. desember understreker at reell bærekraft bare kan skje ved å se økonomisk vekst, ansvarlig ressursutnyttelse og sosial utjevning i sammenheng.

Samfunnsviternes faglige tilnærming til bærekraft er basert på en teori om grønn vekst. Dette er et godt utgangspunkt for foreningen til å diskutere tiltak for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft med utgangspunkt i foreningens faggrupper.

- Glemmer vi dette helhetsperspektivet, vil det være svært krevede å oppnå de målsetningene vi setter oss som samfunn, det være seg på klimafeltet, så vel som når det kommer til å sikre velferdsstaten i årene som kommer, avslutter Nilsson.

Klikk her for å lese foreningens standpunkter.