Karriere

Samfunnsviterne gir deg råd og tips for å fremme kompetansen din og tenke bredt og kreativt rundt dine egne karrieremuligheter. Her deler vi vår kunnskap om arbeidsmarked, jobbsøkerprosess og karriereutvikling. Vi tilbyr konkrete eksempler, maler og fremgangsmåter for å synliggjøre din kompetanse, og tips til hvordan du kan gå frem for å finne ut mer om karrieremulighetene dine. Karrieretilbudet er et medlemstilbud. Artikler og maler vil derfor i stor grad kun være tilgjengelig for medlemmer på Min side.


Som samfunnsviter har du kompetanse som er viktig for samfunnsutviklingen og for innovasjonen og oppgaveløsningen i hele bredden av sektorer og virksomheter. Men ikke alle bransjer eller arbeidsgivere vet hvilken spesialisert kompetanse du har å by på eller hva du kan tilføre virksomheten. Det betyr at du må være dyktig til å beskrive hva du tilbyr.

Logg deg inn på Samfunnsviternes karrieresider for å bli bedre kjent med Samfunnsviternes karrieretilbud!

Er du ikke medlem i Samfunnsviterne og har karrierespørsmål? Meld deg inn i Samfunnsviterne her. 
 

KARRIERESTART OG KARRIEREUTVIKLING

På Min side finner du eksempler på arbeidsgivere, tips til hvordan du finner jobbene, eksempel på hvordan du kan gå fram for å presentere faget ditt på en god måte som er forståelig for arbeidsgivere med en annen fagbakgrunn, eksempler på CV og søknad, tips til jobbintervju, informasjon om lønn og mye mer. Enten du er i starten av din karriere eller du vurderer et karrierebytte gir vi deg relevant info og råd til jobbsøkerprosessen.

Logg deg inn på Min side for å få tilgang til karrieretjenestene til Samfunnsviterne.

ARBEIDSGIVERUNDERSØKELSEN

I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere. Det ble gjennomført intervjuer med private og offentlige bedrifter, organisasjoner, byråer og virksomheter.

Vi ønsket å få et tydeligere bilde av hvordan arbeidsgivere i ulike bransjer og sektorer opplever samfunnsvitere og humanister.

Her finner du nyhetssaker om Arbeidsgiverundersøkelsen.

EKSEMPLER PÅ ARBEIDSGIVERE

Når du skal orientere deg på arbeidsmarkedet anbefaler vi å fokusere mindre på stillingstitler og konkrete arbeidsgivere, og heller se på hva som kjennetegner jobber som ville vært interessante for deg.

Se vår oversikt over bransjer og arbeidsområder som kan være interessante for deg!

 

SAMFUNNSVITERNES KOMPETANSEGUIDE

Lurer du på hva en samfunnsviter eller humanist kan bidra med i din virksomhet? Vi gir deg oversikten over noen typiske arbeidsområder våre faggrupper jobber med, hva de konkret kan bidra med og eksempler på relevante fag.

Se vår kompetanseguide.

 

KARRIEREUTVIKLING FOR ARBEIDSLEDIGE FOR ARBEIDSLEDIGE, PERMITTERTE ELLER DEG SOM STÅR I FARE FOR Å MISTE JOBBEN

Samfunnsviterne tilbyr medlemmer karriereveiledning på telefon. Tilbudet gjelder for deg som er arbeidsledig, permittert eller står i fare for å miste jobben og har behov for en karrieresamtale.

Råd og veiledning gis av Samfunnsviternes samarbeidspartner Knut Roppestad.
Han kan kontaktes på telefon 901 16 601 (hverdager mellom 9-16).

Karrieresamtalen har en varighet på inntil 1 time. Du må oppgi ditt medlemsnummer. Dette finner du ved å logge deg inn på Min side.

 

CV- OG SØKNADSJEKK FOR NYUTDANNEDE, ARBEIDSLEDIGE OG MEDLEMMER I OMSTILLINGS- OG NEDBEMANNINGSPROSESSER

Å være god på jobbsøkerprosessen er som alle andre ferdigheter, du trenger trening og å bygge erfaring. Du finner all grunnleggende informasjon om jobbsøkerprosessen på våre karrieresider og vårt råd til deg er at du setter deg inn i dette materialet først. Dette er viktig fordi det er du som må ha kontroll på hva du har kompetanse på og hva du har å tilby i arbeidsmarkedet. Logg deg inn for å få tilgang til karrieresidene!

 

Vi tilbyr i tillegg tilbakemelding på CV og søknad i forbindelse med jobbsøkerprosess for enkelte medlemsgrupper; nyutdannede, arbeidsledige og medlemmer som står i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Send CV, søknad og lenke til stillingsutlysning til karriere@samfunnsviterne.no.

 

Har du behov for karriereveiledning? Det er etablert karrieresentre i alle fylker, som tilbyr gratis veiledning til innbyggere over 19 år. Er du student finnes det også karrieresentre ved flere av landets universiteter og høgskoler. Dette er et tilbud som dekkes gjennom semesteravgiften, og er dermed også gratis.

Her finner du informasjon om tilbud nær deg.

 

 

KARRIEREKURS/FOREDRAG

Følg vår aktivitetskalender for informasjon om karriererelaterte kurs og foredrag i ditt fylke.