Hovedstyret 2020-2022

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret 2020-2022 ledes av Merete Nilsson.

Hovedstyret for perioden 2020-2022 består av:

 

Leder Merete Nilsson

leder (a) samfunnsviterne.no | tlf. 94 03 01 25

Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne

 

Nestleder

Erik F. Øverland | E-post

 

Styremedlemmer

Dag Kristiansen | E-post

Torunn Helle | E-post

Terje Møien | E-post

Atle Reiersen | E-post

Siv Sangolt | E-post

Gry Jordet Kibsgaard | E-post

 

Varamedlemmer

1. vara Tobias Bade Strøm | E-post

2. vara Trondar Lien | E-post

3. vara Marius Kjørmo | E-post

4. vara Olav Elling Gausdal | E-post

 

Studentobservatør 2022

Emilie Endal | E-post

 

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver

Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet. Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform. Les mer om hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver, samt instrukser for hovedstyret og leder og nestleder 2020-2022.

Les mer

Hovedstyrets møteplan 2022

Her finner du datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2022.

Les mer

Hovedstyrets møteplan 2021

Her finner du datoer for hovedstyremøter og fylkesledermøter i 2021.

Les mer

Innkallinger

Her finner du innkallinger til hovedstyremøtene. For oversikt over innkallinger fra tidligere landsmøteperioder, se relaterte lenker.

Les mer

Protokoller

Her finner du godkjente protokoller fra hovedstyremøtene for perioden 2020-2022. Protokollene publiseres fortløpende straks de er godkjent. For oversikt over tidligere godkjente protokoller, se relaterte lenker.

Les mer