Samfunnsviternes standpunkter

Standpunkter om bærekraft og sunn vekst

Her finner du Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst.

Les mer

Standpunkter for læring i arbeidslivet

Her finner du Samfunnsviternes standpunkter for læring i arbeidslivet.

Les mer

Arbeidslivspolitikk

Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk ble vedtatt av landsmøtet 2013.

Les mer

Samfunnsviternes arbeidstidsstandpunkter

Hovedstyret vedtok i sak 39-14 utdypende punkter til Samfunnsviternes arbeidslivspolitikk vedrørende fleksibilitet i arbeidstidsbestemmelser.

Les mer

Samfunnsviternes standpunkter vedr. midlertidige ansettelser

Hovedstyret vedtok i sak sak 38-14 Samfunnsviternes standpunkter vedrørende midlertidige ansettelser.

Les mer

Kunnskapspolitikk

Samfunnsviternes kunnskapspolitikk ble vedtatt av landsmøtet 2013.

Les mer

Skolepolitiske standpunkt

I "Samfunnsviternes kunnskapspolitikk", vedtatt av landsmøtet 2013, heter det bl.a. at "Samfunnsviterne skal arbeide for et likeverdig samfunn der alle mennesker gis like muligheter til utdanning". Hovedstyret vedtok i sak 40-14 "Samfunnsviternes skolepolitiske standpunkter" som en utdyping av Samfunnsviternes kunnskapspolitikk.

Les mer

Samfunnsviternes standpunkter om struktur i universitets- og høyskolesektoren

Samfunnsviterne vil bidra til et faktabasert og nyansert bilde av kvaliteten, dimensjoneringen og relevansen av samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning i arbeidslivet og i samfunnet.

Les mer

Samfunnsviternes standpunkter om effektiviseringsprosesser i offentlig sektor

Kommunereformen er en av flere pågående omstillings- og effektiviseringsprosesser som pågår i samfunnet. Alle disse prosessene henger sammen og har elementer fra andre prosesser. Hovedstyret har vedtatt Samfunnsviternes standpunkter til offentlig sektors rolle i verdiskapning og samfunnsutvikling, ledelse i offentlig sektor, kommunereformen og produktivitetskommisjonens første delrapport.

Les mer