vi mener

Samfunnsviternes standpunkter

Her kan du lese våre standpunkter om bærekraft, arbeidsliv og kunnskap.

Vår arbeidslivspolitikk

Vi ønsker et fleksibelt arbeidsliv der den enkelte får brukt fagkompetansen sin til det beste for seg selv, arbeidsplassen og verdiskaping.

Vår kunnskapspolitikk

Samfunnsviternes jobber for økt studiestøtte, praksis under utdanning og sterkere fagmiljøer.