Fylkesavdelingene

Tilknytning til fylkesavdeling er basert på hvor medlemmene bor. Kontaktinfo til den enkelte fylkesstyre finner du under.

Kontaktperson for fylkesavdelinger i Samfunnsviternes sekretariat er Mandana Zeinali Maragheh.

Samfunnsviterne oppfordrer medlemmene til å utvise forsiktighet med hensyn til å oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikasjon med foreningen. Dersom du har behov for hjelp i saker som gjelder lønn- og arbeidsspørsmål, skal du rette din henvendelse til sekretariatet via vårt web-skjema eller via tlf. 22 03 19 05.  


Samfunnsviterne Agder

Les mer

Samfunnsviterne Innlandet

Les mer

Samfunnsviterne Møre og Romsdal

Les mer

Samfunnsviterne Nordland

Les mer

Samfunnsviterne Oslo

Les mer

Samfunnsviterne Rogaland

Les mer

Samfunnsviterne Troms og Finnmark

Les mer

Samfunnsviterne Trøndelag

Les mer

Samfunnsviterne Vestfold og Telemark

Les mer

Samfunnsviterne Vestland

Les mer

Samfunnsviterne Viken

Les mer