Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse 2023

Hvordan går det med norsk og internasjonal økonomi på kort og lang sikt? Hva sier Europa om høyere utdanning og utfordringer i utdanningspolitikken? Og hva med ytringsfriheten i norsk arbeidsliv?

Kursinformasjon

Tidspunkt:

08.mar 2023, kl. 10.45-16.00

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte

Antall plasser:

66

Påmeldingsfrist:

1. mars

På Samfunnsviternes årlige inntektspolitiske konferanse, som i år handler om samfunnsøkonomiske utfordringer og tillit som bærekraft, møter du ledende fagpersoner som skal snakke om nettopp dette. Meld deg på i dag!

Etter konferansen inviterer vi til mingling og nettverksbygging med enkel servering.

 

Er du tillitsvalgt i offentlig eller privat sektor og vil delta på Samfunnsviternes tariffkonferanse i etterkant av inntektspolitisk konferanse? Les mer og meld deg på her!Praktisk info
For medlemmer og tillitsvalgte dekker Samfunnsviterne konferanseavgift, reise og lunsj på konferansen. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. For ikke-medlemmer dekker Samfunnsviterne konferanseavgift og lunsj. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Det er bindende påmelding.

Konferansen strømmes
Har du ikke anledning til å delta fysisk? Konferansen strømmes direkte, og påmelding er ikke nødvendig. Opptak av konferansen vil bli gjort tilgjengelig i etterkant. 

Program

10.45-11.15 Mingling og registering

11.15-11.30 Åpning av inntektspolitisk konferanse 2023
Velkommen og innledning

11.30-12.15 Samfunnsøkonomiske perspektiver
Norske og internasjonale konjunkturer på kort og lengre sikt

12.15-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Highly Educated in Europe and Challenges of Education Policy - a European Answer

14.15-15.00 Ytringsfrihetskommisjonen – NOU 2022:9
Ytringsfrihet i norsk arbeidsliv


15.15-16.00 Den politiske situasjonen

16.00-17.00 Mingling og enkel servering