Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kari Tønnessen Nordli
Leder av Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. Foto: Tobias Willumstad
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret i staten

Akademikerne bryter forhandlingene med staten

– Vi gikk til disse forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder av Akademikerne stat.

Publisert:

Dermed er det klart at det ble brudd i forhandlingene om hovedtariffavtalen og at partene må ha bistand av Riksmekleren. 

Lønnsoppgjøret i statlig sektor startet mandag 22. april. Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om reallønnsvekst for medlemmene og å beholde egen avtalemodell. Akademikerne er den største hovedsammenslutningen i staten og forhandler på vegne av nærmere 43 000 høyt utdannede.

Absolutt krav å beholde egen avtalemodell

Statens personaldirektør, Gisle Norheim varslet under åpningen av oppgjøret at staten kun ville tilby likelydende hovedtariffavtaler til alle de fire hovedsammenslutningene. 

– Statens tilbud til avtalemodell står langt i fra den avtalen vi har i dag, tilbudet inneholder flere elementer som vi ikke kan akseptere, sier Tønnessen Nordli om statens tilbud. 

I dag er det to avtalemodeller i staten. Akademikerne og Unio har en avtalemodell, YS og LO en annen. Avtalemodellen Akademikerne har i dag sikrer at alle lønnsmidlene fordeles ute i virksomhetene gjennom lokale, kollektive forhandlinger

— Sentral fordeling av lønnsmidlene har erfaringsvis aldri lønt seg for våre medlemmer, som har utdanning på masternivå. Vi mener de lokale partene har bedre forutsetninger for å gjennomføre forhandlinger og prioriteringer som treffer virksomhetens behov, sier Tønnessen Nordli.

Nordli har tidligere uttalt at det blir streik hvis Akademikerne ikke får beholde egen avtale.

– Statens forslag til avtalemodell vil ikke løse de utfordringene statlige virksomheter har med å beholde og rekruttere arbeidstakerne de trenger, fortsetter hun

Hun beskriver forhandlingene som fastlåste.

– Overordnet står partene langt fra hverandre og vi har så langt ikke nærmet oss en løsning, derfor ble det brudd i dag. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren, sier hun.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er 23. mai kl. 24.00.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

Illustrasjon av en mann som holder en pengesekk i den ene hånden og en lovbok i den andre. Over han henger en tenkeboble med et spørsmålstegn.

Lønnsoppgjøret 2024 er i gang

Frontfaget har sluttført sine meklinger, og partene ble enige om en økonomisk ramme på 5,2 prosent. Lønnsforhandlingene i offentlig sektor står for tur.